zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontejner s odpady vrácený z Brazílie do České republiky

04.10.2010
Odpady
Kontejner s odpady vrácený z Brazílie do České republiky

Dne 29. září se do České republiky vrátil kontejner s odpady, který brazilská strana odeslala zpět do Evropy s odůvodněním, že se jedná o nelegální zásilku odpadů. Vrácený kontejner obsahoval odpad plastových fólií a obalů, slisovaných do balíků.

Šetření provedené dne 29. 9. při vykládce vráceného kontejneru ve společnosti NEOMA s.r.o. za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a celních orgánů potvrdilo, že předmětem vývozu do Brazílie byly odpady, které jsou z hlediska evropského nařízení zařazeny do tzv. zeleného seznamu. Obsahem vráceného kontejneru byl odpad fólií a obalů pocházejících z výroby, distribuce a používání obalového materiálu, zbavený obsahů. Společnost NEOMA s.r.o. ve své provozovně provádí třídění obalových odpadů podle požadavku následného zpracovatele podle druhu materiálu - v tomto případě se jednalo o polyetylen, podle barvy - v tomto případě se jednalo o balíky transparentních fólií a balíky barevných obalových odpadů, a lisování do balíků. Z hlediska České republiky nedošlo vývozem těchto plastových odpadů k porušení mezinárodních předpisů o přeshraniční přepravě odpadů.

Historie celé záležitosti: V polovině srpna sdělovací prostředky Brazílie informovaly, že k nim byl z České republiky nelegálně dovezen kontejner, obsahující namísto plastů určených k recyklaci znečištěné obaly a odpady včetně použitých dětských plen, odpadů z nemocnic, špinavých obalů na čisticí prostředky a kontaminovaných zbytků. Do Brazílie byly vyvezeny přes Hamburk. [1]

Zatímco Ministerstvo životního prostředí jako český příslušný úřad spolu s německým úřadem v místě výstupu odpadu z EU - BSU Hamburk - očekávaly, až s nimi brazilský příslušný úřad v souladu s Basilejskou úmluvou zahájí jednání o domnělé nelegální přepravě odpadů, a opakovaně se jej pokoušely kontaktovat, kontejner s odpady byl na základě příkazu brazilských úřadů odeslán dne 21. 8. lodní přepravou zpět do Hamburku.

Již po prvních tiskových zprávách z Brazílie prověřilo české Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a Celní správou informace o skutečném průběhu údajného nelegálního vývozu odpadů. V součinnosti se společností, od níž odpady pocházely, bylo záhy zjištěno, že česká společnost NEOMA s.r.o. prodala vytříděné plastové obalové odpady hongkongské společnosti DASHAN Ltd., která je poté prostřednictvím korejské přepravní společnosti nechala vyvézt do Brazílie.

Přesto, že český ani německý příslušný úřad neobdržely informaci o důvodech, proč brazilské úřady poslaly kontejner zpět, bylo nutné reagovat na fakt, že je zásilka odpadů na zpáteční cestě, a přijmout opatření k řešení situace. Ministerstvo životního prostředí dohodlo se společností NEOMA s.r.o., že tato společnost dobrovolně převezme kontejner s odpady vrácený z Brazílie zpět do své provozovny, odkud byl původně odeslán, a zajistí recyklaci vrácených odpadů.

Přestože podle evropského nařízení musí být v případě neshody mezi zemí vývozu a dovozu, týkající se klasifikace odpadů, respektován přísnější názor, není možné z hlediska České republiky souhlasit s informací, jíž Brazílie dodatečně ohlásila Sekretariátu Basilejské úmluvy, že byla provedena přeprava "směsi plastů a jiných polymerů s odpady shromažďovanými z domácností" z České republiky do Brazílie, která je nezákonným vývozem v důsledku jednání ze strany vývozce.

Česká republika bude Sekretariát Basilejské úmluvy informovat o výsledcích, k nimž dospěla při šetření dne 29. 9. 2010, a o svém stanovisku k domnělému nezákonnému vývozu odpadů do Brazílie.

Poznámky:

1] Přeprava odpadů mezi státy se řídí mezinárodními předpisy. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, jejímiž smluvními stranami jsou jak Česká republika a Německo, tak i Brazílie, se vztahuje na pohyb nebezpečných odpadů a jiných odpadů vyžadujících zvláštní pozornost. Česká republika i Německo jsou zároveň vázány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, které principy Basilejské úmluvy zahrnuje. Do třetích zemí - v tomto případě Brazílie - je zakázáno vyvážet nebezpečné odpady a odpady vyžadující zvláštní pozornost. Podle brazilského úřadu se jednalo o odpady shromažďované z domácností, které patří do kategorie odpadů vyžadujících zvláštní pozornost.

Eva Veverková, tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí