zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář Legislativa ochrany životního prostředí v praxi

26.10.2010
BOZP
EMS
Legislativa
Seminář Legislativa ochrany životního prostředí v praxi

Organizace EKOBEST a EQ servis zvou na prosincový seminář, týkající se české legislativy v technické ochraně životního prostředí. Seminář nabídne přednášky na téma odpady, obaly, vody, ovzduší, chemické látky, prevence závažných havárií a další.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery EMS, auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.

Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství atd.), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.

Zajímají vás další podobně zaměřené kurzy? EKOBEST a EQ service nabízí také kurzy Právní povinnosti podniků v životním prostředí, Hodnocení environmentálního profilu podniku, Environmentální aspekty - identifikace a vyhodnocování nebo Interní auditor životního prostředí.

Členění a program kurzu


Kurz je členěn dle jednotlivých oborů na jednotlivé přednášky (odpady, obaly, vody, ovzduší, chemické látky a prevence závažných havárií). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních nejdůležitějších povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníku zaslané předem, ale i další. Kurz je veden interaktivní formou a jsou zařazeny oddechové hry a cvičení. Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech.

Orientační podrobné členění přednášek intenzivního kurzu:

7. prosince 2010 (úterý)

09:00 - Příjezd, prezence
09:30 - Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti
10:00 - Úvod do legislativy ŽP se zaměřením na novinky (IRZ, ekologická újma, ochrana přírody, EIA a další)
12:00 - Ochrana vod (povinnosti z legislativy, novela zákona č. 150/2010 Sb., souvislosti s dalšími právními předpisy, vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, provozní řády, poplatkové přiznání, povodňové plány, havarijní plány, zákon o vodovodech a kanalizacích atd.)
17:00 - Obaly (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, obal x neobal, plnění zpětného odběru, evidence obalů - poplatky)
18:00 - Ukončení, ubytování
19:00 - Večírek, grilování

8. prosince 2010 (středa)

09:00 - Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší malých, středních, velkých a zvlášť velkých, souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)
15:00 - Chemické látky a přípravky + prevence závažných havárií (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, REACH, GMP, nakládání s nebezpečnými CHLP, BL, písemná pravidla, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLP, odborná způsobilost, zpracování a aktualizace "protokolu o nezařazení")
18:30 - Ukončení

9. prosince 2010 (čtvrtek)

09:00 - Odpady (povinnosti z legislativy, novela zákona č. 154/2010 Sb., souvislosti s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, odpadový hospodář, POH, evidence a hlášení o odpadech, základní popis odpadu, hodnocení vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí, nakládání se stavebním odpadem)
15:30 - Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování
16:00 - Ukončení celého kurzu

V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech v místě.

Praktické informace pro zájemce


Před začátkem našeho intenzivního kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst uchazečů našeho intenzivního kurzu je omezen. Proto neotálejte s přihlášením do kurzu. Po naplnění kurzu bude v případě zájmu vypsán další termín v nejbližším možném datu.

Účastníci kurzu na závěr kurzu dostanou potvrzení o účasti o absolvování našeho kurzu s konkrétním počtem hodin přednášek.
V případě splnění stanovených podmínek je možné na kurz čerpat dotaci (a to včetně cestovného a náhrady mzdy) z programu "Vzdělávejte se!" O možnosti získání dotace se informujte na portal.mpsv.cz a na příslušném úřadu práce (dle místa výkonu práce). S vyplněním žádosti Vám rádi budeme nápomocni.

Cena


Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, CD (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), které budou účastníkům kurzu předány při presentaci a občerstvení během přednášek, jednotné obědové menu a dále večerní posezení s grilováním. Tato cena nezahrnuje ubytování a další stravování účastníků (to si hradí každý sám na základě objednávky). Celková cena s DPH je 8 400 Kč.

Kurz je v salónku Penzionu Za vodou, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem (www.penzionzavodou.cz) Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem závazném přihlášení na kurz, případně si ho lze stáhnout přímo na stránkách penzionu.

Ubytování

Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v Penzionu Za vodou (tel: 499 620 904, recepce@penzionzavodou.cz ), nebo v jiném ubytovacím zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. V případě zájmu Vám po zaslání závazné přihlášky na kurz zašleme kontakty na jiné ubytování v blízkosti místa konání kurzu.

V případě zájmu zašlete prosím závaznou přihlášku na adresu:

- EKOBEST s.r.o., Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dvůr Králové n. L., nebo na email: rutrle@ekobest.cz, nebo na fax: 499 620 118, nebo
- EQ Servis s.r.o., Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo, nebo na mail: hybsova@eqservis.cz , nebo na fax 515 220 520.


Platbu provádějte převodem na číslo účtu: 171891442/0300 tak, aby bylo kursovné 25.11.2010 na našem účtu. Při platbě uvádějte konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 201006 a jako specifický symbol uveďte, prosím, své IČO.


Na Vaši účast se těší za organizátory intenzivního kurzu Zdeňka Hybšová, Lenka Čtvrtníková, Jan Rutrle a Ondřej Lazárek.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí