Neděle, 14. července 2024

Když sběrný dvůr v obci hlídají kamery...

Když sběrný dvůr v obci hlídají kamery...

Opřeme-li se o zkušenosti Fondu ASEKOL, který byl zřízen na podporu zlepšení efektivity sběru elektroodpadu, rok co rok se zvyšuje počet žádostí o granty na projekty věnované zabezpečení sběrných dvorů kamerami a kamerovými systémy.

Granty od Fondu ASEKOL na tento účel získalo i město Železný Brod (okr. Jablonec nad Nisou) a obec Rusava (okr. Kroměříž).

Sběrným dvorem (SD) v Příkré ulici v Železném Brodě loni prošlo 566,815 tuny odpadů (dvůr je jediný svého druhu ve městě), přičemž na tomto množství měly nejvyšší podíl objemný komunální odpad (191,014 t) a stavební suť (116,46 t). Miloš Pala, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu, poznamenává, že se tam provádí také zpětný odběr elektrozařízení (33,196 t) a shromažďují plasty z tříděného sběru domácností ve městě (33,23 t) a kompozitní obaly (2,91 t).

Rusava si svůj sběrný dvůr vybudovala v roce 2009 díky projektu spolufinancovanému z OP Životní prostředí. >>Soustřeďuje se tam komunální velkoobjemový odpad, vytříděné složky - papír, sklo, kovy, nápojové kartony, elektroodpad i nebezpečný odpad. Přes sběrný dvůr tak prochází více než 100 tun odpadu ročně. Velkoobjemový odpad tvoří přes 80 tun za rok a vytříděné složky okolo 25-30 tun za rok,<< říká Bohumil Škarpich, starosta Rusavy, obce, v jejímž katastru je i na šest set rekreačních nemovitostí.

PO NEVÍTANÝCH NÁVŠTĚVNÍCÍCH SE TAKŘKA SLEHLA ZEM

>>Pro instalaci kamerového systému jsme se rozhodli proto, že po pracovní době dvůr navštěvovali různí nenechavci. Nejvíce je zajímaly vysloužilé elektrospotřebiče, které rozkrádali,<< vysvětluje Miloš Pala. >>Kamerový systém se osvědčil v tom, že po osvětě mezi občany o jeho instalaci nevítané návštěvy téměř ustaly.<<

V Železném Brodě se pro přenos dat z kamerového systému využívá bezdrátová síť místního providera. Možnost prohlížet si on-line pohledy kamer a vyhodnocovat záznamy má městská policie a radniční odbor životního prostředí. Se záznamy se však obvykle pracuje jen tehdy, zjistí-li obsluha ráno při příchodu narušení objektu, odložení odpadu před branou apod. Vnitřní prostor buňky pro obsluhu dvora je zajištěn napojením na pult centrální ochrany městské policie.

Přínos kamerového systému pro SD v Rusavě vyzvedává i Bohumil Škarpich. >>Dříve v areálu dvora docházelo k nešvarům typu přebírání uloženého odpadu, vykrádání navezených elektrozařízení či ztrát kovového odpadu, poškozování oplocení apod.,<< konstatuje starosta. >>Navíc v okolí kontejnerů či u brány dvora neukáznění obyvatelé, rekreanti nebo návštěvníci obce zanechávali hromady nevytříděného odpadu. Bránili jsme se i dlouhoschnoucími nátěry oplocení. Jenže příliš to nepomáhalo. Účinným řešením se stala až instalace kamerového systému a 24hodinový monitoring sběrného dvora. Pak uvedené nešvary prakticky zcela vymizely.<<

Čtyři barevné kamery v SD Rusava, využívající k přenosu dat rozvody obecní kabelové televize, mají nastavitelný úhel záběru, přičemž pořízená dokumentace se ukládá na záznamové zařízení po dobu jednoho měsíce. Obsluha dvora může díky kamerám sledovat jak dění v celém areálu on-line, tak záznam. Jde-li o drobnější nedostatky při ukládání odpadu, záznamy si v obci vyhodnocují sami (obecní policii nemají). V případě závažnější škodní událostí však jsou připraveni záznam předat Policii ČR.

PRVNÍ ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI

Co by pro případnou instalaci kamer na sběrném dvoře poradili jiným obcím a městům? >>Na to v Železném Brodě dosud máme málo zkušeností,<< míní Miloš Pala. >>Zatím bychom snad připomněli, že je dobré snímat kamerou i prostor před vjezdem do dvora. Zejména nachází-li se - jako v našem případě, na méně frekventovaném místě. Někdy tam spořiví lidé odkládají odpad "načerno", a nikoliv v pracovní době, tedy mimo dosah kamery, která snímá pouze vstupní bránu,<< dodává Miloš Pala.

Bohumil Škarpich navazuje: >>Před instalací kamerového systému se vyplatí mít poznatky o výskytu negativních jevů, které narušují či ohrožují zpětný odběr odpadů (krádeže, vandalismus, odkládání velkoobjemového či nebezpečného odpadu před dvůr mimo otevírací dobu). Cílem provozovatele by tedy mělo být zefektivnění celého systému odpadového hospodářství, k čemuž přispívá i monitoring centrálního sběrného místa. Grant z Fondu ASEKOL byl pro nás jedinečnou příležitostí pro realizaci tohoto typu investice.<<

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů