Sobota, 20. července 2024

Skryjské muzeum má na fasádě novou geologickou expozici

Skryjské muzeum má na fasádě novou geologickou expozici

Památník Joachima Barranda ve Skryjích je znám především vystavenými trilobity a dalšími zkamenělinami. V nedávné době však byla expozice doplněna také zajímavou ukázkou charakteristických sedimentárních a vulkanických hornin z okolí Skryjí a Týřovic. Zájemci o geologii kraje dokonce nemusejí ani vstupovat do muzea, vše je totiž umístěno na jeho fasádě.

V údolí Berounky vystupují na zemský povrch vrstvy nejstaršího útvaru prvohor - kambria. Z tohoto údobí lze v kraji najít ryolity, dacity, andezity, břidlice (právě v nich byla nalezena většina zdejších zkamenělin), droby, slepence a další horniny staré přibližně půl miliardy let. Ještě starší jsou podložní buližníky nebo spility. Mnohé z těchto hornin, jež jsou osazeny ve zdi bývalé skryjské školy, mají některé části naleštěné. Lze si tak udělat představu, jak se změní přírodní vzhled kamene po případném kamenickém opracování pro stavební či dekorační účely. O přesném stáří hornin a jejich náležitosti k jednotlivým souvrstvím vypovídá připojená tabule s časovou osou geologického vývoje a přehlednou legendou.

S nápadem na tuto nevšední expozici, která pro svou názornost může posloužit třeba jako cíl nejednoho školního výletu, přišel doc. Oldřich Fatka z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity spolu s lesníkem Ing. Janem Jedličkou ze správy CHKO Křivoklátsko. O jeho realizaci se velkou měrou zasloužili také dr. Petr Hradecký a dr. Tomáš Vorel z České geologické služby, kteří díky geologickému mapování a souvisejícím výzkumům oblast dokonale znají a věnovali ze svých sbírek i většinu vzorků hornin.

Další horniny typické pro skryjsko-týřovické kambrium si lze prohlédnout rovněž v interiéru Památníku. Pokud se tedy budete toulat nádhernou krajinou kolem hradu Týřova, kterou ve svém díle neopakovatelně zachytil spisovatel Ota Pavel, nezapomeňte se zastavit také ve Skryjích - třeba jen na pár minut u "Barrandovy zdi".

Foto na: http://www.geology.cz/extranet/onas/aktuality/text-aktuality?id_aktu=4841

ZDROJ:ČGS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů