Neděle, 28. května 2023

EU - Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem

EU - Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem
Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Podle směrnice 2008/98/ES o odpadech přestávají být některé zvláštní druhy odpadu odpadem, pokud byly předmětem některého způsobu využití a splňují zvláštní kritéria. V rámci jednání mezi Komisí a členskými státy o nastavení přesných kritérií této normy zazněla námitka ze strany členských států týkající se toho, že kritérium kvality požadující méně než 2 % cizorodých látek v celkovém množství měděného šrotu získaného procesem využití je příliš přísné. Komise to vzala na vědomí, avšak zůstává u stejného právního návrhu, který předává Radě, ve kterém po konzultacích došla k závěru, že 2 % představují z environmentálního hlediska bezpečnou mezní hodnotu cizorodých látek.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu v oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů