BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. - nejen certifikace..

Poskytuje i komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti...

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. - nejen certifikace..

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří:

o certifikace systému managementu:

o ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/TS 16949, HACCP ...

o výrobková certifikace:

o ISCC, BRC, IFS, FSC C-o-C, PEFC C-o-C

o technické inspekce v průmyslu:

o služby v oblasti lodního průmyslu,

o kontrolní činnosti ve stavebnictví a strojírenství

o kontrolní služby pro bankovní a vládní sektor,

o periodické kontrolní služby provozovaných zařízení,

o revize zdvihacích, tlakových, plynových, elektrických a požárně technických zařízení

o kontrolní činnost na pracovištích z hlediska BOZP, PO a životního prostředí

o zastupování před orgány státního dozoru

o inspekce potravin a zemědělských komodit,

o testování a laboratorní analýzy,

o školení a vzdělávání:

o zákonná školení pracovníků v oblasti BOZP, PO a životního prostředí

o kurzy otevřené i uzavřené včetně IRCA

Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Více:

www.bureauveritas.cz, www.bvtraining,cz, www.ekozemedelstvi,cz

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů