AMTEK potvrzuje svůj závazek na kvalitní výrobu a neustálé zlepšování díky integrované certifikaci od Bureau Veritas

16. prosinece 2013
AMTEK potvrzuje svůj závazek na kvalitní výrobu a neustálé zlepšování díky integrované certifikaci od Bureau Veritas

Nezávislá certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas Czech Republic udělila společnosti AMTEK certifikáty systému managementu kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí pro podle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Mimořádně významné je úspěšné absolvování certifikačního procesu podle standardu ISO/TS 16949, který specifikuje zvláštní požadavky pro výrobce automobilů a jejich dílů. Slavnostní předání certifikátu proběhlo za přítomnosti představitelů AMTEK a Bureau Veritas v sídle společnosti v Písku.

Tyto certifikáty jsou udělovány na základě auditu u hodnocených firem a AMTEK je získala za individuální a kvalitní řešení pro velkoodběratele i koncové spotřebitele v České republice i v zahraničí prostřednictvím nabízeného sortimentu přesných lisovaných kovů a plechů převážně pro elektrotechnický a automobilový průmysl, včetně montovaných výrobků.

Ocenění podle těchto mezinárodně uznávaných norem je pro každou certifikovanou firmu významným uznáním i pobídkou pro její další rozvoj.

Udělené certifikáty - za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu - platí po tři roky do 27. června 2016.

Aleš Podrazil, produktový manažer a Sales Team Leader BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodal: " Smyslem integrované certifikace je zaručit neustálé zlepšování systému řízení a to během celého certifikačního cyklu. V rámci dozorových auditů budeme dělat vše pro zdokonalení systému." Zároveň p. Podrazil poděkoval za vytvoření příznivých podmínek pro audit a velkou otevřenost, která u auditu nebývá zcela obvyklá a popřál hodně úspěchů v řízení obchodních aktivit.

Společnost Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů.

www.bureauveritas.cz

www.amtek.com.sg

certifikace

Zleva:
N.F. Regado - AMTEK, A. Netíková - AMTEK, M.Jůnová - BV, A. Podrazil - BV, M. Chassard - AMTEK, Liew Tau Yee - AMTEK, Andy Yaw - AMTEK

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 62 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce potravin a zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - posuzovaní shody PED/TPED v rámci notifikace č.0062, bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

O společnosti Amtek Precision Engineering Czech Republic s.r.o. (dále APECR)

Společnost APECR je vlajkovou lodí mezinárodní skupiny Amtek Engineering ( se sídlem v Singapuru), která se specializuje na výrobu přesných lisovaných kovových dílů a montáž výrobků. Klientská základna pokrývá velmi širokou škálu odvětví a typy výrobků (automobilový průmysl , spotřební elektroniku, elektrotechnický průmysl, IT...).

Široké spektrum znalostí, dovedností, vyspělé technologie a schopností odborníků zaručuje velmi preferovanou volbu zákazníků. Výrazným benefitem je globální rozložení výrobních závodů, které se nacházejí kromě Evropy též v jižní Asii a Číně, v USA, Japonsku a Indii.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů