Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

Dvaadvacet pražských základních škol uskutečnilo v tomto školním roce pilotní projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY pocházející z dílny 01/71. ZO ČSOP Koniklec.

Projekt představuje příklad dobré praxe, jak smysluplně realizovat environmentální výchovu ve škole a jak zapojit školu do komunitního rozvoje obce. Má tři okruhy - Ovzduší, Voda, Zeleň a zahrnuje terénní i třídní aktivity.

Žákovské týmy nejprve vytipovaly v okolí školy problematické lokality, a to dotazováním spolužáků a spoluobčanů v jednoduché anketě. Oslovili rovněž radnice městských částí a firmy i neziskové organizace působící v okolí školy v oblasti životního prostředí. Pro srovnání žáci vybrali také jednu "bezproblémovou" lokalitu.

Na vybraných lokalitách žáci prováděli po dobu tří měsíců různá pozorování a experimenty. Zkoumali například prašnost ovzduší, hustotu provozu na různě velkých komunikacích, teplotu a vlhkost vzduchu, počet a kvalitu vodních toků a nádrží, propustnost různých povrchů pro vodu, množství a kvalitu zeleně, význam zeleně v městském prostředí. S problematikou mikroklimatu se seznamovali také teoreticky, prostřednictvím her a pracovních listů.

Na základě získaných poznatků žáci posoudili mikroklima obou lokalit a navrhovali řešení vedoucí ke zlepšení. Výstupy zpracovali ve formě plakátu i v elektronické podobě. O výsledcích svého bádání budou žáci informovat veřejnost, a to především na webových stránkách městských částí a webových stránkách projektu www.mestodokapsy.cz

Žáci v projektu získali nové přírodovědné znalosti a dovednosti, zdokonalili své komunikační a prezentační dovednosti. Poznali blíže prostředí, v němž žijí. Doufáme, že posílili svůj vztah k blízkému okolí a uvědomili si svůj podíl vlivu a zodpovědnosti za jeho stav.

Pro realizaci projektu získala 01/71 ZO ČSOP Koniklec finanční podporu Magistrátu hl. m. Prahy. Díky tomu všechny školy získaly zdarma pomoc ve formě veškerých potřebných pomůcek, metodických a informačních materiálů, pracovních listů a také asistencí lektorů 01/71 ZO ČSOP Koniklec.

Ve většině škol se projekt blíží ke zdárnému konci. Učitelům i žákům patří poklona za dlouhodobé úsilí a překonávání mnoha překážek (nejen v podobě nepříznivého počasí ...). Na výsledky žákovského bádání a hezké fotky se můžete podívat na již zmíněném webu. Máte-li chuť, okomentujte práci učitelů a žáků v diskusním fóru.

Milena Pouchová, 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů