zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Decentralizované kompostování

5.3.2013
Seminář, školení MZe Frýdek Místek
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Název projektu: MANAGEMENT EROZNĚ OHROŽENÝCH PŮD S VYUŽITÍM KOMPOSTU

ČÍSLO PROJEKTU: 12/015/1310b/563/000148
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Cílem semináře je představit účastníkům (zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem ochrany erozně hrožených půd. Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu.
Koncept "decentralizovaného kompostování", lze představit jako úzkou spolupráci zemědělce a obce v systému zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů pro zvýšení půdní úrodnosti v místě jeho vzniku. Na jedné straně stojí zemědělec, který potřebuje pro udržení úrodnosti půdy organickou hmotu. Její nedostatek způsobuje erozi půdy, zvýšené náklady na obdělávání půdy, pesticidy, nízké využití aplikovaných průmyslových hnojiv. Na druhé straně stojí obec, která produkuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Málokterá obec má k dispozici vhodné zpracovatelské zařízení a proto tento materiál často končí na skládkách odpadů, což s sebou nese vysoké finanční náklady pro obec a zvýšené znečištění životního prostředí. Vzájemná spolupráce, kdy obce předá vyprodukovaný bioodpad zemědělci, který má v rámci svého podniku k dispozici vhodné zařízení pro nakládání s ním a který navíc dokáže ocenit vzniklý výstupní produkt- kompost, který následně využije k hnojení svých zemědělských pozemků, se jeví jako více než výhodná.
PROGRAM:
1. KOMPOST A EROZE (9:00 - 10:00) - úvod do problematiky, kvalita výstupu kompostování - kompostu, jeho certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu
2. LEGISLATIVA (10:00- 11:00) - GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní předpisy ochrany ŽP
3. SPRÁVNÁ KOMPOSTÁŘSKÁ PRAXE (11:00 - 12:30) - principy kompostování - technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do ovzduší, vody a půdy), koncept decentralizovaného kompostování - využití surovin - všech zdrojů organické hmoty v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy a její ochrany proti erozi
4. ZÁKLADNÍ AGROTECHNIKA (12:30 - 13:30) - půdoochrané technologie s využitím kompostu
5. EKONOMICKÉ ASPEKTY (13:30 - 14:30) - investiční a provozní náklady - technika a technologie od zpracování BRO a produkce kompostu až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochrané technologie s využitím kompostu
6. OBĚD (14:30 - 15:00)
7. PROVOZ KOMPOSTÁRNY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (15:00 - 17:00) - exkurze - představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku
NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVÁCÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.zeraagency.eu
Název akce
Decentralizované kompostování
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
5.3.2013
Místo konání akce
MZe Frýdek Místek
Adresa konání akce
4.kvetna 317, 738 01, Frýdek Místek
Web
www.zeraagency.eu
Kontakt
Schellová Jitka
E-mail
Telefon
+420 568 620 070
Pořadatel
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Témata
Odpady
Zemědělství
Bioodpady
Recyklace
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí