TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

26-27.9.2019

Konference

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE: - doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc. - RNDr. Ľubomír JURKOVIČ, PhD. - doc. Mgr. Peter ŠOTTNÍK, PhD. - Mgr. Marián PETRÁK, PhD. - Ing. Pavel VOSTAREK - RNDr. Petr VOHNOUT - Ing. Otakar VAVRUŠKA EXKURZE: Letošní ročník bude zajímavý především pro milovníky chmelového nápoje. Zcela výjimečně letos nebude exkurze probíhat v terénu, ale v místním minipivovaru Veselka, který je jedním z nejmenších pivovarů v České republice. PROGRAM KONFERENCE: čtvrtek 26. září 2019 8:30 - 9:00 - registrace účastníků 9:00 - 9:10 - zahájení konference 9:10 - 9:30 - Ing. Miroslav Jurda (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) - Zákon č. 263/2016 Sb., ,,Atomový zákon" a jeho požadavky na organizace provozující hornickou činnost nebo činnost hornickým způsobem 9:35 - 9:55 - Ing. Petr Kastner (Český báňský úřad) - Nakládání s těžebním odpadem 10:00 - 10:20 - doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) - Možnosti sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku 10:25 - 10:45 - RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) - Skúsenosti s prieskumom environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku 10:50 - 11:10 - Mgr. Martin Kotouč (Česká inspekce životního prostředí) - Těžba štěrkopísku v CHOPAV Kvartér řeky Moravy - zkušenosti ČIŽP 11:15 - 11:35 - přestávka 11:35 - 11:55 - Ing. Kristýna Šebková, Ph.D. (Českomoravský šterk, a.s.) - Koexistence těžby štěrkopísku (kamene) a ochrany přírody na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s. 12:00 - 12:20 - Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.) - Průzkum odkaliště 03 z těžby polymetalických rud v Horním Benešově 12:25 - 12:45 - Mgr. Marián Petrák, PhD. (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.) - Vybrané opuštěné báňské lokality západních Čech jako potenciální environmentální zátěže 12:50 - 12:55 - POSTER - Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU) - Rekultivace Dolu Křižany I 12:55 - 13:00 - POSTER - Ing. Martin Dostalík (Česká geologická služba) - Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic starých důlních jam 13:00 - 13:05 - POSTER - Mgr. Lukáš Jurenka (Česká geologická služba) - Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu 13:05 - 13:10 - POSTER - Mgr. Ondrej Brachtýr (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) - Mineralogická, geochemická a kvantitatívna charakteristika pevnej fázy transportovanej vo povodiach ovplyvnených banskou činnosťou 13:10 - 13:15 - POSTER - Mgr. Tomáš Binčík (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta) - Premena perlitového odpadu na zeolity a možnosti ich využitia pri sanácii banských vôd 13:15 - 13:20 - POSTER - Ing. Petr Lacina, Ph.D. (GEOtest, a.s.) - Vývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonu 13:25 - 14:30 - oběd 14:45 - odchod na exkurzi 15:00 - 17:30 - exkurze v minipivovaru Veselka 19:30 - 23:30 - společenský večer spojený s rautem pátek 27. září 2019 9:00 - 9:30 - Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.) - Rudé písky Namibie očima ,,expedičního" geologa 9:35 - 9:55 - doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (Masarykova univerzita) - Hladiny, průtoky a složení důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi 10:00 - 10:20 - Mgr. Petr Brůček, Ph.D. (DIAMO, s.p., o. z. SUL Příbram) - Inovativní technologie na čištění vod kontaminovaných pesticidy v nestandardních podmínkách (výsypka lomu Hájek) 10:25 - 10:45 - přestávka 10:45 - 11:10 - Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU) - Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka 11:15 - 11:35 - Ing. Martin Hummel, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava) - Možnosti těžby v rámci budování vodní cest 11:40 - 12:00 - Mgr. Jan Bartoň (GEOtest, a.s.) - Vliv Motolské skládky na životní prostředí 12:05 - ukončení konference

Místo konání akce:
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
Adresa konání akce:
Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl-Město, Pardubický kraj
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů