Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

22.2.2022

Seminář, školení

Na semináři a webináři přednáší:

  • MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (Státní zdravotní ústav)
  • Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav) 
  • Ing. Jana Vítková (Česká inspekce životního prostředí) 
  • zástupce KHS (Krajská hygienická stanice)  

Seminář a webinář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika. Tedy především pro pracovníky zdravotnických zařízení a ty, kteří poskytují veterinární péči, pověřené osoby, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují odpady ze zdravotní a veterinární péče.

Cílem semináře a webináře je seznámit účastníky se správnou praxí nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče s ohledem na legislativní změny dané zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Školení přinese informace o stavu nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče v ČR a seznámí účastníky s doporučenými postupy pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče, které vychází z platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví a zákoníku práce, mezinárodních zkušeností a doporučení WHO. Účastníci budou také seznámeni s novými technologiemi dekontaminace odpadů, které minimalizují zdravotní a ekologická rizika a odpovídají principům oběhového hospodářství.

Místo konání akce:
Litomyšl, Hotel Zlatá Hvězda
Adresa konání akce:
Hotel Zlatá Hvězda, Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl-Město
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602141508
leden 2022
po
út
st
čt
so
ne
6
11
12
13
18
20
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů