Sanační technologie XXIV

18-20.5.2022

Konference

 


středa 18. května 2022

16:40

Odjezd na exkurzi s welcome drinkem z parkoviště u vlakového nádraží

17:00-19:00

Exkurze a welcome drink v PIVOVARU ROTOR, který je součástí společnosti EPS biotechnology, s.r.o. v Kunovicích, a ochutnávka oranžového vína z kvevri nádoby, která při této příležitosti bude otevřena.

čtvrtek 19. května 2022

odborný program - Klub kultury Uherské Hradiště

8:30-9:00

Registrace účastníků

9:05-9:10

Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie
a rozvoj VŠCHT Praha prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:10-9:15

Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

9:15-9:35

Mgr. Lukáš Čermák

Ministerstvo životního prostředí

OPŽP 2021-2027 - Nová pravidla a hodnotící kritéria

9:40-10:00

Ing. Alexandra Skopcová

Ministerstvo životního prostředí

Jednotné environmentální povolení

10:05-10:25

Ing. Šárka Mikundová

Ministerstvo životního prostředí 

Vývoj institutu Ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb. a Směrnice 2004/35/ES v čase z pohledu Evropské unie

10:30-10:50

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Najvýznamnejšie prekážky riešenia problematiky environmentálných záťaží na Slovensku

10:55-11:15

Přestávka na kávu

11:15-11:35

Jiří Unčovský

Asociace sanačních společností z.s.

Asociace sanačních společností z.s.: činnost a trendy smluvních podmínek

11:40-12:00

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Masarykova univerzita, RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Jaká ponaučení přinesla havárie na řece Bečvě?

12:05-12:25

Mgr. Aleš Novák, Ph.D., M. Kotouč

Česká inspekce životního prostředí

Specifický případ staré ekologické zátěže - odpady z výroby kadmia

12:30-12:50

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, M. Minařík

EPS biotechnology, s.r.o.

Aktuální hrozby zatížení prostředí pesticidy a dalšími mikropolutanty a kombinace technologií vedoucí k jejich odstranění

12:55-14:10

Oběd

14:10-14:30

Ing. Petr Lacina, Ph.D., V. Dvořák, M. Hegedüs, S. Mikita

GEOtest, a.s.

Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromem

14:35-14:55

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., T. Pluhař, M. Kubalíková, V. Ambrožová

Technická univerzita v Liberci, MEGA, a.s.

Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií - technické řešení

15:00-15:20

Mgr. Vendula Ambrožová, J. Nosek, T. Pluhař, M. Vašinka, M. Boček

MEGA, a.s., Technická univerzita v Liberci

Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií - praxe z terénu

15:25-15:45

Ing. Robin Kyclt, S. Vosáhlová, V. Matějů, S. Pšeničková

ABITEC, s.r.o.

Biodegradace zeminy znečištěné ropnými uhlovodíky s nízkou mikrobiální respirační aktivitou

15:50-16:10

Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

DIAMO, s. p.

Proces realizace projektů v rámci zahlazování následků hornické činnosti
ve s. p. DIAMO

16:15-16:35

Přestávka na kávu

16:35-16:55

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD., M. Osacký, Y. Bai, P. Lacina, O. Brachtýr, S. Mikita

Univerzita Komenského v Bratislave, GEOtest, a.s.

Využitie syntetického zeolitu pri úprave kyslých banských vôd na lokalite Smolník

17:00-17:20

Mgr. Zdeněk Vilhelm, J. Zeman, P. Beneš, V. Píštěk, V. Kopecký

EPS biotechnology, s.r.o., Masarykova univerzita

Mokřadní čistírny důlních vod - začneme používat tuto efektivní technologii?

17:25-17:45

Mgr. Martin Vašinka, Ph.D., V. Ambrožová, M. Boček, J. Nosek, V. Knytl

MEGA, a.s., Technická univerzita v Liberci, DEKONTA, a.s.

Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod

17:50-18:35

KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE

RNDr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s.

Průzkum a likvidace zdroje ionizujícího záření tvořeného izotopem 60Co

RNDr. Zdeněk Suchánek, Česká informační agentura životního prostředí

NIKM - Distribuce KM v SO ORP České republiky

Ing. Hana Horváthová, PhD.

Místo konání akce:
Uherské Hradiště, Klub Kultury
Adresa konání akce:
Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
květen 2022
po
út
st
čt
so
ne
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů