Regulované ceny v energetice v roce 2024

14.12.2023

Seminář, školení

Seminář je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám elektřiny a plynu, cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie a cenovým rozhodnutím, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2024. Tradičně velký prostor bude věnován také dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

  •  Zahájení semináře, úvod     
  • Regulované ceny v elektroenergetice - cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2024 - Ing. Jan Svatek - vedoucí oddělení regulace cen v elektroenergetice, ERÚ
  • Regulované ceny související s dodávkou plynu v roce 2024 - cenové rozhodnutí ERÚ - Ing. Jiří Malínek - vedoucí oddělení regulace cen v plynárenství, ERÚ
  • Přestávka na občerstvení
  • Ceny tepelné energie v roce 2024 - cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepla - Ing. Sylva Hondlová - vedoucí oddělení regulace teplárenství, ERÚ
  • Podpora pro podporované zdroje energie - cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2024 - Ing. Kristián Titka - ředitel odboru POZE, ERÚ
  • Diskuse, individuální konzultace

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik + online
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů