Odpadové hospodářství měst a obcí

24.4.2024

Seminář, školení

 Téma:

 • Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu a obecního úřadu jako vykonavatele státní správy.
 • Zaměříme se na možnosti zvýšení množství vytříděných komunálních odpadů a na vstupy a výstupy v odpadovém hospodářství obcí ovlivňující cíle a finanční toky.
 • Budeme se věnovat i nové legislativě, která ovlivňuje nakládání s odpady v obci, kterými jsou zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákon o jednotném environmentálním stanovisku.
 • Poradíme Vám, na co nezapomenout při tvorbě obecně závazné vyhlášky obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
 • Nezapomeneme zmínit podmínky týkající se soustřeďování tzv. multikomodity a její evidence. 
 • Poradíme Vám, jak správně zařazovat odpady produkované občany a jak správně zapojit podnikatele do obecních systémů.
 • Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme rozdíly nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích.
 • Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při provozu komunitních kompostáren, co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku a jak může vytříděný objemný odpad ovlivnit cíle a náklady na OH, nebo zda je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo zda Vám postačí sběrné místo.

Obsah:

 • aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • povinnosti původce/obce
 • multikomodita & zařazování odpadů
 • obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. třídění objemného odpadu
 • komunitní kompostování a nové povinnosti
 • školní sběr - obec & škola
 • oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • evidence odpadů - kdy je obec původcem odpadů
 • rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu
 • novinky v OH - vybrané plastové výrobky, zálohový systém, jednotné environmentální stanovisko

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Praha, Hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
Kontakt:
Mgr. Marek Fiegr
Telefon:
485 102 698
květen 2024
po
út
st
čt
so
ne
6
13
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů