Pátek, 9. prosince 2022

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Veřejné dobrovolné programy

(public voluntary schemes)

patří mezi nástroje environmentální politiky. Jedná se o aktivity, které jsou iniciovány nějakou veřejně právní institucí a účast v nich není nijak omezená. Úkolem a cílem těchto programů je snižování negativního dopadu subjektu na životní prostředí.

Do skupiny veřejných dobrovolných programů můžeme zařadit program EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) iniciovaný Evropskou unií nebo zavádění systému environmentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001. Ve Spojených státech existuje mnoho různých typů environmentálně zaměřených dobrovolných programů, jež vyhlašuje Federální úřad pro životní prostředí (Environmental Protection Agency, zkráceně EPA) a k nimž se podniky mohou dobrovolně přihlašovat.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů