Pátek, 9. prosince 2022

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Valdezovy zásady

(The Valdez principles)

Valdezovy zásady byly vyvinuty a předloženy Koalicí pro environmentálně odpovědnou ekonomii v reakci na havárii ropného tankeru Exxon Valdez na Aljašském pobřeží v roce 1989. Jedná se o 10 následujících zásad, které by měly podniky dodržovat:

1) ochrana biosféry,

2) udržitelné využívání přírodních zdrojů,

3) snižování a zneškodňování odpadů,

4) rozumné využívání energie,

5) snižování rizika,

6) marketing bezpečných výrobků a služeb,

7) kompenzace škod,

8) podávání pravdivých informací,

9) zřízení funkce ředitelů a manažerů ochrany životního prostředí,

10) provádět roční audit - sebe vyhodnocování jak jsou tyto zásady plněny.

Při havárii vyteklo do moře 40,9 milionů tun ropy, která znečistila pobřeží v délce 1930 km, poškodila 32 tisíc rybářů a zahynulo při ní 250 tisíc mořských ptáků a tisíce mořských savců. Soudem byla oceněna na 6,75 miliardy dolarů náhrady škody. Exxon Valdez hned po havárii zaplatil dobrovolně 2,5 milionů dolarů na odstranění následků katastrofy a 300 milionů dolarů náhrady škody rybářům. O doplacení rozdílu se vede již 15 let soudní spor.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů