Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Vlastní environmentální tvrzení

(self-declared environmental claim)

je řazeno mezi typy environmentálního značení. Z hlediska environmentální politiky se jedná o dobrovolný informační nástroj, který podnik může používat bez vnější součinnosti a jehož úkolem je informovat zájmové skupiny, především spotřebitele a zákazníky o vlastnostech výrobku nebo služby z hlediska životního prostředí. Vlastní environmentální tvrzení je definováno normou ČSN ISO 14021 jako: "environmentální tvrzení (viz) výrobců, dovozců, distributorů, maloobchodníků nebo jakékoli další osoby, která by pravděpodobně mohla mít z takového tvrzení prospěch, které je vydáno bez certifikace třetí, nezávislou stranou". Jmenovaná norma uvádí také požadavky, které musí vlastní environmentální tvrzení splňovat.

Literatura:

ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů