Pátek, 9. prosince 2022

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Veřejné zakázky

(public procurement)

jsou úplatné smlouvy uzavřené mezi veřejnou správou (státní správa, samospráva) a uchazečem na dodání zboží, provedení práce nebo poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že při veřejných zakázkách se spotřebovávají peníze daňových poplatníků, je nutné, aby bylo zajištěno, že tyto peníze budou skutečně zhodnoceny a ne jen utraceny. Z toho důvodu jsou pro veřejné zakázky stanovena pravidla, jimž má zakázka vyhovět. Veřejné zakázky mohou vzhledem k velkému množství výrobků, kterých se týkají, značně přispět ke snížení negativních vlivů na životní prostředí, tím že do kritérií určujících vlastnosti výrobku budou řazeny vlivy výrobků na životní prostředí a při uzavírání veřejných zakázek bude dávána přednost výrobkům s nejnižšími negativními vlivy na životní prostředí. Na tuto skutečnost se zaměřuje Evropská politika veřejných zakázek, jejímž úkolem je sestavit pravidla, která povedou k vytvoření konkurenčního, nediskriminačního trhu veřejných zakázek v Evropské unii.

Pravidla o zadávání veřejných zakázek jsou v každém státě určena příslušným právním předpisem. V České republice to byl zákon č. 229/1996 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je nyní, aby se dosáhlo souladu s předpisy EU, nahrazen zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. V tomto novém zákoně je již mimo jiné uveden požadavek, aby uchazeč doložil splnění jakosti dodávek z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě toho jedním z kritérií pro zadání veřejné zakázky je i ekologická vlastnost předmětu.

Literatura:

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů