Pátek, 9. prosince 2022

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Vzorce spotřeby

(consumption patterns)

Pod tímto pojmem se rozumí obecné kvalitativního a kvantitativního charakteru spotřeby, které podobně jako kvalitativní a kvantitativní zaměření výroby (viz vzorce výroby a spotřeby) má velký vliv na životní prostředí. V současné době se ukazuje, že k požadované změně vzorců výroby již pomalu dochází, zatímco opatření na změnu vzorců spotřeby jsou zcela nedostatečná, takže současné vzorce spotřeby jsou obecně považovány za jednu z hlavních příčin zátěže životního prostředí. Vzorce spotřeby se přitom velice liší nejen v rámci jednotlivých zemí, ale především v rámci států. Spotřeba ve vyspělých zemí je několikanásobně větší než v zemích rozvojových, přičemž z hlediska celkové kapacity Země si nelze vůbec představit, že by spotřeba všech lidí na světě dosáhla současné výše spotřeby v USA. Nerovnoměrnost spotřeby lze kvantitativně změřit pomocí indikátorů spotřeby, jako např.: environmentální prostor (viz), environmentální stopa (viz) a environmentální batoh (viz).

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů