Pondělí, 30. ledna 2023

Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., od 1. ledna 2023 opětovně spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci roku, tj. 31. prosince 2023.

Program Podpora nákupu půdy patří mezi vyhledávané tituly společnosti PGRLF, a.s., a je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Poskytnutá podpora je ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.
,,Nákup půdy patří k hlavním nástrojům podpory českého zemědělství a rozvoje venkova. Pro české zemědělce má strategický význam. Proto považuji za důležité, že se nám ve spolupráci s PGRLF podařilo spustit tento program i pro rok 2023 a opětovně zajistit i vyšší podporu, a to až půl milionu korun. Díky podporám ze strany PGRLF se již podpořil nákup půdy o celkové rozloze přes 100 tisíc hektarů," řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.
Cílem tohoto programu je zpřístupnění nákupu zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělcům. Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 000 EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 20 000 EUR.
Žádost o podporu se podává pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Celé znění pravidel a další informace klienti naleznou na internetových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů