Úterý, 30. května 2023

Nejvyšší soud musí znovu rozhodnout ve sporu o odškodné kvůli špatnému ovzduší

Nejvyšší soud musí znovu rozhodnout ve sporu o odškodné kvůli špatnému ovzduší

Ústavní soud (ÚS) se minulý týden zastal ženy z ostravského obvodu Radvanice-Bartovice. V žalobě na ministerstvo životního prostředí žádala zadostiučinění 1,44 milionu korun za újmu, kterou údajně utrpěla kvůli špatnému ovzduší a překračování imisních limitů karcinogenních látek. Sama onemocněla rakovinou plic, její manžel rakovině podlehl. Po zásahu ÚS, na který dnes na twitteru upozornila právní expertní skupina Frank Bold, se dovoláním ženy musí znovu zabývat Nejvyšší soud.

Žena a její manžel bydleli v Radvanicích-Bartovicích, kde jsou dlouhodobě problémy s dodržováním imisních limitů benzo(a)pyrenu a polétavého prachu. Ministerstvo životního prostředí mělo od vstupu České republiky do EU v roce 2004 povinnost vypracovat akční plány a později také programy zlepšování kvality ovzduší, včetně účinných opatření ke splnění limitů. Podle žaloby se ale výsledek nedostavil.

Právní spor postupně prošel celou soudní soustavou, zastání našla žena z Ostravy až u ÚS. Vrátil spor zpět k Nejvyššímu soudu, který se dovoláním původně obsahově vůbec nezabýval a odmítl je jako nepřípustné. Takový postup je podle ÚS zásahem do ženiných práv.

"Podle odůvodnění nálezu ÚS by se nyní Nejvyšší soud měl zabývat dovoláním po obsahové stránce. Především se má soustředit na otázku, zda předložená epidemiologická studie potvrzuje vztah příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví žalobkyně a nesprávným úředním postupem orgánů státu," uvedl v tiskové zprávě advokát Frank Bold Pavel Černý.

Soudy prvního a druhého stupně souhlasily se ženou v tom, že se ministerstvo životního prostředí dopustilo nesprávného úředního postupu, když včas nepřijalo program zlepšování kvality ovzduší, a že jí vznikla nemajetková újma spočívající v onemocnění rakovinou plic a úmrtí manžela.

Žalobu a následující odvolání však soudy zamítly, protože prý žena neprokázala příčinnou souvislost mezi pochybením státu a svou újmou. Nejvyšší soud potom dovolání odmítl jako nepřípustné s tím, že žaloba napadá skutková tvrzení, a nikoli právní otázky.

V roce 2020 ÚS podobnou stížnost jiné ženy z Ostravy odmítl. Také ona žádala odškodnění v souvislosti s ovzduším v regionu. Stát podle ní chyboval, když nevydal plán a program ke zlepšování ovzduší. Tehdy soud označil stížnost za zjevně neopodstatněnou.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší v Česku. Jeho kvalitu ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale i topení v domácnostech nebo škodliviny, které vítr přináší z Polska.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů