Pondělí, 25. září 2023

Středočeský kraj inicioval systematickou podporu geoparků jako atraktivního způsobu prezentace geologického dědictví Země

Středočeský kraj inicioval systematickou podporu geoparků jako atraktivního způsobu prezentace geologického dědictví Země

Na potřebě systematické finanční podpory geologicky cenných území a bližší spolupráci dotčených orgánů se na setkání shodli zástupci krajů, ministerstev a samotných geoparků. Setkání inicioval a hostil Středočeský kraj. Kulatý stůl vedla předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti).

Do středních Čech zasahují hned tři geoparky, Geopark Barrandien, Kraj blanických rytířů a geopark Český ráj, který je součástí globální sítě geoparků pod patronací UNESCO. V celé České republice je jich jedenáct. Geopark je geologicky cenné kompaktní území kde se místní organizace i samosprávy zaměřují na vzdělávací, osvětové a turistické aktivity a systematickou péči o životní prostředí jak v samotném parku, tak i širším okolí.

V druhé polovině března Středočeský kraj organizoval a hostil setkání zástupců geoparků spolu se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a devíti krajů. Zúčastnili se jej přirozeně Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství a Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch i další Piráti - Václav Židek, radní pro životní prostředí a zemědělství z Libereckého kraje a Martin Jiránek, poradce pro cestovní ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Společně s dalšími účastníky diskutovali o systémové podpoře geoparků v České republice. "V současné době na financování základní činnosti geoparků přispívají jednotlivé kraje v různé výši. Systémová podpora by výrazně pomohla stabilizovat situaci, což by umožnilo lépe zajistit jejich funkci a přispět k uchování přírodních a kulturních hodnot pro budoucí generace," komentuje aktuální situaci Jana Skopalíková.

Setkání bylo zakončeno tzv. Kulatým stolem, který vedla Lucie Cirkva Chocholová. Jeho výstupem je doporučení Komisi pro cestovní ruch Asociace krajů přijmout usnesení ohledně potřeby zapracování podpory geoparků do koncepčních materiálů jednotlivých krajů. Diskutující se rovněž shodli na potřebě požadavku komise na systematickou podporu formou dotačních titulů od Ministerstva životního prostředí na pokrytí základních nákladů na provoz jednotlivých geoparků. Kraje by pak mohly poskytovat podporu na konkrétní projekty realizované v území. "Geoparky nabízí návštěvníkům širokou nabídku vzdělávacích aktivit jejichž cílem je budování vztahu návštěvníků ke krajině a životnímu prostředí. Z jejich pohledu je tak důležitý udržitelný cestovní ruch, který je také naší prioritou," říká k podpoře geoparků Lucie Cirkva Chocholová.

Myšlenka systematické ochrany a podpory geologických cenných území je poměrně nová. Její základy položila v druhé polovině 90. let organizace UNESCO. Paralelně na přelomu tisíciletí vznikala také Evropská síť geoparků. V důsledku vzrůstající podpory této myšlenky a díky úspěchu Evropské sítě geoparků byla v roce 2004 založena zastřešující Světová síť geoparků UNESCO. Národní geoparky ČR přebírají nastavení pravidel pro vznik, rozvoj a administraci geoparků od UNESCO a Světové sítě geoparků.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů