Sobota, 2. prosince 2023

EFSA, Evropská komise a členské státy EU zahajují kampaň na podporu zdraví rostlin #PlantHealth4Life

EFSA, Evropská komise a členské státy EU zahajují kampaň na podporu zdraví rostlin #PlantHealth4Life
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská komise (EK) a jejich partneři v členských státech Evropské unie (EU) zahajují kampaň na podporu zdraví rostlin #PlantHealth4Life. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o zdraví rostlin a jeho propojení s naším každodenním životem.
Rostliny jsou základem života na Zemi. Dodávají nám vzduch, který dýcháme a potravu, kterou jíme. V současné době jsou rostliny pod silným tlakem v důsledku klimatických změn a lidských činností, jako je obchod a cestování. Škůdci rostlin mohou působit závažné hospodářské a ekologické ztráty. Například Xylella fastidiosa zničila miliony olivovníků v italském regionu Apulie a další případy byly hlášeny z celé jižní Evropy.
,,Zdraví rostlin má zásadní význam pro naše blaho a životní prostředí. EFSA, EK a členské státy spolupracují na ochraně EU před škůdci a původci chorob rostlin. Kampaň #PlantHealth4Life je společnou iniciativou, jejímž cílem je zvýšit povědomí občanů o rizicích pro zdraví rostlin. Zapojením jednotlivců v celé EU chceme vytvořit kolektivní odpovědnost za zachování zdravých rostlin," řekl výkonný ředitel EFSA Bernhard Url.
,,Vzhledem k tomu, že program One-Health je v agendě Evropské komise velmi důležitý, je pro nás všechny prioritou ochrana před škůdci a původci chorob rostlin pronikajícími do EU. I ty nejmenší činy mohou mít největší dopad. Začíná to tím, že máme správné informace a že každý tomuto boji rozumí a smysluplně přispívá k vedoucí úloze EU při ochraně naší biologické rozmanitosti," řekla Claire Bury, zástupkyně generálního ředitele pro udržitelnost potravin v Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE).
Význam ochrany zdraví rostlin zdůrazňuje také Mezinárodní den zdraví rostlin (12. května). Připomíná, co zdraví kulturních i planě rostoucích rostlin představuje nejen pro lidskou výživu a zajištění bezpečných a zdravých potravin, ale rovněž pro zdravé životní prostředí. V České republice je Mezinárodní den zdraví rostlin využíván ke zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o ochraně rostlin pod heslem ,,Zdravé rostliny pro lepší život".
Může přispět každý z nás
EFSA v České republice realizuje kampaň ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Rostlinolékařská rizika zveřejňuje ÚKZÚZ na svém Rostlinolékařském portálu. ,,Zavlečení a šíření rostlinných škůdců a původců chorob představuje vážnou hrozbu pro zemědělství, lesnictví a životní prostředí. Těmito škodlivými organismy mohou být viry,
bakterie, houby, hlístice, roztoči, hmyz nebo měkkýši. Jako národní organizace ochrany rostlin se touto problematikou zabýváme již řadu let, a proto vítáme kampaň EFSA na zvýšení povědomí a propagaci této problematiky ve veřejném prostoru," vysvětlil Ing. Michal Hnízdil, ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin, ÚKZÚZ.
Slogan kampaně zní ,,Zdravé rostliny pro lepší život". Kampaň připomíná veřejnosti, že každý z nás hraje při ochraně rostlin klíčovou roli. Navštivte webové stránky #PlantHealth4Life https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/cs/index.html a zjistěte, jak můžete i vy přispět k ochraně zdraví rostlin:
? Cestujete mimo EU? Pokud se během svých dobrodružství zamilujete do exotické rostliny, vyfoťte si ji, její semena si ale domů neberte. V opačném případě byste mohli šířit nové škůdce tím, že je budete převážet ve svých zavazadlech.
? Škůdci a původci chorob rostlin se do EU mohou dostat také prostřednictvím rostlin, které kupujete, pokud nebyly řádně zkontrolovány a certifikovány. Pokud kupujete rostliny online ze zemí mimo EU, ujistěte se, že jsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením.
? Mluvte o významu rostlin se svými dětmi. Podpoříte tím formování mladé generace ambasadorů zdraví rostlin.
Kampaň může podpořit úplně každý z nás. Na webových stránkách #PlantHealth4Life https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/cs/index.htmlnajdete zdroje přeložené do všech jazyků EU - tiskové materiály, videa a příspěvky na sociální sítě, které můžete sdílet na svých sociálních kanálech.
Společně můžeme zajistit zdravější budoucnost pro nás, naši společnost i životní prostředí!
Informace o kampani
Kampaň #PlantHealth4Life je víceletá kampaň navržená na žádost EK a založená na hloubkové analýze vnímání a chování obyvatel souvisejícího se zdravím rostlin v celé EU. Letos se kampaň zaměřuje na 12 zemí: Belgii, Černou Horu, Česko, Estonsko, Finsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonii, Řecko a Slovinsko. Kromě toho vám 3D videoinstalace zprostředkují nevšední zážitek ve třech nejaktivnějších dopravních uzlech pro cestování mimo EU: Amsterdamu, Madridu a Miláně.
O úřadu EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je agenturou Evropské unie, která byla založena v roce 2002, aby sloužila jako nestranný zdroj vědeckého poradenství pro manažery rizik a informovala o rizicích spojených s potravinovým řetězcem. Spolupracuje se zúčastněnými stranami na podpoře soudržnosti vědeckého poradenství EU a poskytuje vědecký základ pro právní a správní předpisy na ochranu evropských spotřebitelů před riziky spojenými s potravinami - od zemědělce ke spotřebiteli.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů