Sobota, 2. prosince 2023

Lidé v Thajsku mají lepší přehled o znečištění prostředí. Pomohli i čeští experti

Lidé v Thajsku mají lepší přehled o znečištění prostředí. Pomohli i čeští experti

V uplynulých čtyřech letech navázaly thajská nevládní organizace EARTH (1) a české sdružení Arnika (2) spolu s thajskými obyvateli funkční spolupráci, jejímž cílem je zamezit znečišťování životního prostředí. S využitím studií a důkazů poskytnutých nevládními organizacemi zvítězily tamní komunity v řadě soudních sporů. Přístup thajských občanů k údajům o životním prostředí se výrazně zlepšil díky projektu financovanému EU, který obě organizace společně realizovaly v uplynulých čtyřech a půl letech.

Náhrada za tisíc kaučukovníků a otrávenou vodu? 13 milionů korun
V poslední době se thajští občané se postavili znečišťovatelům a zvítězili v několika soudních sporech, v nichž jim soudy přiznali finanční náhradu za škody způsobené toxickým znečištěním. Příkladem jsou obyvatelé vesnice Nong Phawa, kteří vyhráli soudní spor s recyklační společností Win Process. Ta musí zaplatit v přepočtu zhruba 13 milionů Kč jako odškodnění za úhyn více než tisíce kaučukovníků a znečištění místních vodních zdrojů. ,,Je to významný úspěch v oblasti environmentální spravedlnosti pro místní obyvatele, kteří se s problémy obrátili na soud poté, co navzdory neustálým stížnostem léta nedošlo k nápravě situace. Důležitou roli sehrála medializace příběhu, která donutila odpovědná místa konat," řekla Penchom Saetang, ředitelka organizace EARTH. Díky příkladu vesnice Nong Phawa podnikla kroky k žalobám na znečišťovatele nebo liknavé úřady i řada dalších komunit.
Spolupráce mezi místními aktivisty a odborníky z organizací EARTH a Arnika přinesla zásadní důkazy a odborné poznatky, které posílily důkazní situaci postižených komunit. Jejich zástupci zdůraznili, že projekt pomohl ke zviditelnění a pochopení tématu toxického znečištění.
Světový zákaz dechloranu podpořila také česká studie
Přístup ke spolehlivým a komplexním údajům je základním předpokladem účinné obhajoby zájmů životního prostředí. Organizace EARTH a Arnika sehrály klíčovou roli při poskytování cenných dat ze svých studií thajským komunitám a mezinárodním institucím. Letos na jaře zveřejnily studii zkoumající přítomnost dechloranu plus v krvi dělníků z recyklačních zařízení. Studie založená na rozsáhlé zprávě z oblasti Kalasin, kde dochází ke zpracování elektroodpadu, potvrdila, že místní životní prostředí, potravní řetězec a bohužel i lidé jsou poškozování látkami, které se zde uvolňují při skladování a zpracování elektroodpadu. Tato data potvrdila naléhavou potřebu zařadit dechloran na seznam látek určených k celosvětové eliminaci v rámci Stockholmské úmluvy. Pro tento krok se nakonec signatářské státy skutečně rozhodly.
Významným milníkem v boji občanů proti znečištění bylo také spuštění online aplikace, která lidem v Thajsku umožňuje zjistit míru a typ znečištění konkrétní lokality a zároveň nahlásit nebezpečí pro životní prostředí, které zaregistrují sami občané. Jedná se o praktické uplatnění konceptu tzv. občanské vědy, která poskytuje chybějící data například v podmínkách nedostatečného státního monitoringu.
Zákaz dovozu plastů jako příslib do budoucna
,,Doufáme, že Thajsko směřuje k čistší budoucnosti. Příkladem je rozhodnutí vlády zakázat do roku 2025 dovoz plastového odpadu do země a ratifikace dodatku k Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států. K těmto krokům nepochybně přispěl tlak občanské společnosti. Stále však existují další možnosti ke zlepšení situace, jako je přijetí občanského návrhu zákona o integrovaném registru znečištění (v ang. PRTR, Pollutant Release and Transfer Register)," vysvětluje Miroslava Jopková, koordinátorka projektu z organizace Arnika, a dodává: ,,Po deseti letech spolupráce jsou proto organizace EARTH a Arnika odhodlány pokračovat ve svém úsilí o environmentální spravedlnost pro lidi v Thajsku."
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů