Sobota, 2. března 2024

Nová zpráva - Jeden svět, jedno zdraví

Nová zpráva - Jeden svět, jedno zdraví

Nová zpráva "Jeden svět, jedno zdraví" poukazuje na zásadní potřebu užší spolupráce mezi klíčovými subjekty v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí

Agentura JPA Health představila "Index propojitelnosti (Connectability Score)" pro hodnocení vztahů mezi klíčovými cílovými skupinami

Nová zpráva agentury JPA Health s názvem ,,Jeden svět, jedno zdraví: Zkoumání propojenosti mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí (One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health) odhaluje znepokojivý nedostatek komunikace a spolupráce mezi vlivnými globálními zúčastněnými stranami v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Koncepce One Health, schválená Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization, WHO) a Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), vyzdvihuje potřebu větší spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti zdraví lidí, zvířat a životního prostředí ? Principy "jednoho zdraví" zrcadlí také Cíle udržitelného rozvoje OSN, včetně cíle vymýcení hladu (č. 2), cíle zajištění zdravého života a zvyšování jeho kvality (č. 3), zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení (č. 6), ochrany vodního (č. 14) a suchozemského života (č. 15).?

"Doufáme, že tato analýza poslouží jako katalyzátor změn, podnítí diskusi a inspiruje ke spolupráci na cestě k budoucnosti, v níž bude koncepce One Health přijata jako základ pro řešení komplexních zdravotních problémů naší doby," uvedl profesor Michael Lairmore DVM, PhD, emeritní profesor a bývalý děkan Kalifornské univerzity v Davisu, který se na zprávě podílel.

Při tvorbě zprávy byl použit výzkumný nástroj agentury JPA Health s názvem GRETEL?, který slouží k posouzení vazeb a vlivu mezi organizacemi a jednotlivci (s využitím analýzy sociálních sítí jako zástupného ukazatele). Klíčová zjištění jsou následující:

1. Konverzace ohledně One Health se odehrává v bublině. Stakeholdeři iniciativy One Health hovoří sami se sebou a nezapojují zásadně důležité subjekty napříč sektory zdraví zvířat, lidí a životního prostředí.

2. Zainteresované strany z oblasti klimatu a ochrany přírody se v rozhovorech a interakcích v rámci iniciativy One Health téměř neprojevují. Zatímco dvě z klíčových zainteresovaných stran - humánní a veterinární zdraví - se do diskusí na téma One Health angažují se skórem propojitelnosti 2,76, resp. 1,44, zainteresované strany v oblasti klimatu a ochrany přírody se do rozhovorů a interakcí ohledně One Health zapojují jen málo (skóre propojitelnosti 0,21, resp. 0,33).

3.Tvůrci politik jsou od iniciativy One Health zcela odtrženi. Ve Spojených státech, jedné z nejmocnějších a nejvlivnějších zemí světa, jsou tvůrci politik od konverzace na téma koncepce One Health povětšinou odděleni (skóre propojitelnosti 0,11).

Tyto poznatky získala agentura JPA Health na základě "indexu propojitelnosti" a analýzy zúčastněných stran, jejichž cílem bylo posoudit, jak účinně jednotlivé zúčastněné strany navazují sociální kontakty a šíří sdělení. Skóre propojitelnosti 1,0 nebo vyšší znamená zprávy s větší tendencí k rozsáhlému šíření. Pro optimalizaci dosahu sdělení a celkové informovanosti je však vhodnější dosáhnout skóre blížícího se hodnotě alespoň 2,0 nebo více.

"Tuto zprávu jsme připravili, abychom zdůraznili naléhavou potřebu všech zúčastněných stran, včetně generálních ředitelů a vedoucích pracovníků, upřednostnit přístup One Health a cílevědoměji pracovat jak na ochraně zdraví lidí i zvířat, tak i na dlouhodobé udržitelnosti naší planety," uvedla generální ředitelka společnosti JPA Health Carrie Jonesová. "Apelujeme na vedení podniků, aby vytvořilo precedens, zasadilo se o komunikaci napříč odvětvími a o společný závazek ke zdravějšímu světu. Není to jen morální povinnost, ale strategická nutnost pro udržitelný a dlouhodobý obchodní úspěch."

Mezery v konverzaci ohledně One Health, které analýza JPA Health identifikovala, lze řešit mnoha způsoby včetně např. integrace a posílení federálních, státních a místních politik, cílených komunikačních kampaní, silnějších mezisektorových partnerství a autentičtějších snah o rozmanitost, rovnost a začlenění.

Zprávu v plném znění najdete zde.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů