Pondělí, 22. dubna 2024

Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam, kde se cítíme nejbezpečněji - v našich domácnostech.

Je to proto, že čisticí prostředky, kosmetika a spotřební zboží obsahují mnoho škodlivých látek, které se uvolňují do prostředí našich domovů. Tak se chemické látky dostávají do našeho těla a životního prostředí, kde někdy způsobují nevratné škody.

Ambasadoři zdravé domácnosti prošli intenzivním školením, které jim teď umožní provést důkladný chemický audit svých domovů. Ten spočívá v revizi vybavení domácnosti, používání specifických výrobků v koupelně či kuchyni a dětského vybavení, způsobů, jak omezit produkci odpadů a využívat lépe přírodní zdroje apod.

Během sedmi lekcí postupně prozkoumali každý koutek svého bydlení a identifikovali potenciální zdroje nebezpečných látek. Díky analýzám provedeným Arnikou a dalšími organizacemi získali přehled o tom, jaké látky jsou nejčastěji přítomny ve spotřebním zboží a jaké zdravotní rizika s sebou nesou.

Máte dost informací, abyste posoudili, zda je zdravá i vaše domácnost? Udělejte si tento TEST

Čistota a bezpečnost domova by měla být pro každého prioritou. Často se však stává, že právě v našich obydlích se skrývají nebezpečné chemické látky, které mohou poškozovat nejen naše zdraví, ale i životní prostředí. Čisticí prostředky, kosmetika a jiné spotřební zboží jsou často plné škodlivých látek, které se uvolňují do vzduchu a mohou způsobovat vážné zdravotní problémy. Projekt Ambasador zdravé domácnosti, realizovaný ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Německa, Švédska, Polska, Portugalska a Rakouska, si klade za cíl vyškolit dobrovolníky, kteří mají dostatek informací, aby na tuto skutečnost mohli adekvátně reagovat přímo u sebe doma.

Zatímco evropská legislativa se snaží omezit používání škodlivých látek ve spotřebním zboží, je na každém z nás, abychom si osvojili ekologické a zdraví šetřící návyky. Organizátoři kurzu z Arniky doufají, že účastníci kurzu Ambasador zdravé domácnosti budou své nově získané znalosti uplatňovat v praxi a přispějí tak k vytvoření bezpečnějšího a zdravějšího životního prostředí pro nás všechny.

Co všechno jde změnit?

Jedním z klíčových zjištění účastníků kurzu bylo zjištění, že mnoho toxických látek se nachází ve výrobcích z plastu. Jednoduchým způsobem jak "ozdravit" svou domácnost, bylo nahrazení plastových nádob za alternativy z nerezu či skla. Překvapením pro mnohé bylo to, že plechovky mají vnitřní vrstvu z polykarbonátu - plastu - do něhož se přidává bisfenol A, což je nejznámější endokrinní disruptor. Je tedy sice zakázán v účtenkách a dětských lahvičkách, ale najdeme ho stále v potravinových konzervách. Bohužel návrh na zákaz bisfenolů a PFAS v potravinových obalech stále není odsouhlasen členskými státy.

Další jednoduchou změnou je omezení používání teflonových pánví a dalších kuchyňských pomůcek, které mají také negativní dopad na životní prostředí i na zdraví.

Ovšem udržitelný životní styl není jen o změně spotřebních návyků. Účastníci kurzu Ambasadorů zdravé domácnosti si také uvědomili vliv stavebních materiálů na kvalitu vzduchu ve svých domovech. Organické těkavé látky uvolňované z nového nábytku či podlah mohou být také zdrojem škodlivých látek. Proto je důležité věnovat pozornost i výběru stavebních materiálů a dávat přednost ekologickým variantám.

Jedním z nejdůležitějších kroků k udržitelné domácnosti je také omezit cokoli, co je nekvalitní nebo na jedno použití. Hlavně v kuchyni je dobré si pořídit kvalitní nádobí jak na vaření, tak na skladování a dávat přednost přírodním či tradičním materiálům jako je sklo, nerez a dřevo.

Proč Arnika kurzy pořádá?

Na českém trhu bohužel stále není dostatek alternativ, protože spotřebitelé o problematice vědí méně než třeba ti v Západní Evropě, a tak místní firmy nenabízejí alternativy ke zboží obsahující třeba teflon a PFAS. Často se také setkáváme s nepochopením, proč se má některá látka zakázat v rámci evropské legislativy. Kurz je tu tedy také proto, aby lidé pochopili, proč se je snaží legislativa omezit, dát jim rady, jak se látkám vyhnout. Cílem Arniky je informovaná domácnost, která se rozhoduje sama o rizicích používání spotřebního zboží a nenechává toto rozhodnutí na výrobcích, kteří jsou motivováni především ziskem, a ne zodpovědným přístupem ke zdraví konzumentů a životnímu prostředí.

Zaujal vás tento článek? Přihlaste se do druhého kola kurzů Ambasador zdravé domácnosti ZDE.

Článek vznikl za finanční podpory EU LIFE programu (LIFE21-GIE-DE-LIFEChemBee/101074245 a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie a programu LIFE.

http://arnika.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů