Neděle, 19. května 2024

TIP: odpadové hospodářství zdravotnických zařízení s informačním systémem ENVITA

TIP: odpadové hospodářství zdravotnických zařízení s informačním systémem ENVITA

Jste původcem odpadů, včetně těch nebezpečných, nebo s ním nakládáte, případně vedete evidenci odpadů za lékaře?

S naším programem pro evidenci odpadů - informační systém ENVITA - snadno splníte legislativní povinnosti a získáte klíčová data o odpadech na pár kliknutí (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

Program umožňuje:

  • vedení průběžné evidence, včetně sestavení a odeslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností);
  • tvorbu a tisk Identifikačních listů nebezpečných odpadů (více než 1000 šablon) vč. štítků pro označování nebezpečných odpadů;
  • vytvořit Písemné informace o odpadech, Základní popisy odpadů, průvodky, dodací listy, karty jednotlivých odpadů, partnerské sestavy a mnoho dalších užitečných funkcí;
  • sledovat finanční náklady spojené s likvidací a dopravou odpadů;
  • ohlašovat do systému evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO, včetně tisku předepsaných dokladů;
  • vyhledávat vhodné partnery pro předání odpadů pomocí databáze RES obsahující data z Registru zařízení a obchodníků (ověření platnosti povolení pro převzetí odpadů);
  • a chytrou evidenci odpadů v IS ENVITA jistě využijete i při sestavování výkazu ESG.

Kromě vývoje specializovaného software se zabýváme i poradenstvím a školením.

Abychom Vám ještě více zjednodušili práci, vytvořili jsme ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jednoduchý informační systém pro evidenci odpadů v nemocnicích - JISPEN. Jedná se o bezplatný a užitečný nástroj pro jednoduché vytváření elektronické evidence odpadů za libovolnou provozní jednotku (ordinace, středisko, oddělení, atp.), který je kompatibilní s Informačním systémem ENVITA.

Naši práci již využilo a ocenilo mnoho Vašich kolegů (FN Motol, Nemocnice Benešov, Hradec Králové, Liberec, Jablonec nad Nisou a další) a jsme připraveni pomoci i Vám. Neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů