Neděle, 19. května 2024

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2023

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2023

Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích. V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí Kraje Vysočina s minimálním ovlivněním antropogenními zdroji.

Od roku 2011 nebyl na měřící stanici v lokalitě Automotive Lighting překročen imisní limit prachových částic (za překročení limitu se považuje 35x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). Nejnižší počet dní s překročenou hodnotou tohoto limitu byl naměřen v teplém a příznivém roku 2015 a v roce 2018. V roce 2023 došlo k překročení této hodnoty pouze 1x. Je patrné, že nejvyšší počet dní s vysokou denní koncentrací prachových částic se vyskytuje v topné sezóně ve večerních a nočních hodinách po zatopení. Důležitým faktorem je rovněž rychlost větru - pokud je bezvětří, nedochází k rozptylu škodlivin, ale naopak k jejich kumulaci a koncentrace rostou. I z hlediska koncentrací oxidů dusíku byla situace v jihlavské průmyslové zóně velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2023 také nedošlo. Koncentrace oxidů dusíku souvisí především se zatížením dopravou. Zvýšené koncentrace v rámci denního chodu tak byly pozorovány během ranní a večerní dopravní špičky. Vedle silniční dopravy (tato lokalita je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě) jsou dalším významným zdrojem oxidů dusíku spalovací procesy ve stacionárních zdrojích, zejména v malých lokálních topeništích.

,,Měření dokazuje, že ovzduší v Jihlavě, stejně jako ovzduší na celé Vysočině, je dlouhodobě velmi kvalitní a Kraj Vysočina patří k regionům s nejčistším ovzduším v České republice", konstatuje krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek a dodává: "Dlouhodobé měření na stejné lokalitě nám jednoznačně ukazuje, že dochází k neustálému snižování emisí. I přesto, anebo právě proto, se bude kraj nadále věnovat monitoringu ovzduší, protože jen dlouhodobé a kontinuální výsledky měření mají objektivní a vypovídající charakter. Na základě nich pak může kraj podporovat opatření ke snížení emisí a opřít se o ně například při zpracování plánu zlepšování kvality ovzduší, ale i při realizaci konkrétních opatření."

Kompletní zprávu ,,Vyhodnocení kvality ovzduší v lokalitě Jihlava - průmyslová zóna Pávov za rok 2023" naleznete na webu Kraje Vysočina.Odkaz: Vyhodnocení kvality ovzduší v lokalitě Jihlava - průmyslová zóna Pávov, rok 2023 (kr-vysocina.cz)

http://www.kr-vysocina.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů