Středa, 24. července 2024

Upravený systém opatření na brněnské nádrži funguje efektivně

Upravený systém opatření na brněnské nádrži funguje efektivně

Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží se prozatím osvědčuje na výbornou. Opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu byla letos spuštěna již 15. dubna a doposud provedené kontroly hodnotí kvalitu vody ve všech koupacích místech v nádrži známkou číslo 1, tedy jako vodu vhodnou ke koupání.

Na konci loňské koupací sezóny instalovali vodohospodáři novou míchací věž do Rakovecké zátoky a vyměnili pět vzduchovacích věží za míchací. ,,Zvýšení počtu míchacích věží z původních 15 na současných 21 má za cíl, aby se teplá a okysličená voda u hladiny, ve které se sinicím daří, promíchala s chladnější, což zpomaluje rozvoj sinic a současně pozitivně okysličuje spodní bezkyslíkaté vrstvy nádrže. Monitoring nám potvrdil, že míchací věže mají z hlediska možného zabránění rozvoje sinic větší účinnost než věže vzduchovací," vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hodnocení kvality vody na pěti koupacích místech nádrže je podle Krajské hygienické stanice na stupni číslo jedna, voda je tedy vhodná ke koupání. ,,Známkou číslo jedna hodnotila Krajská hygienická stanice vodu v nádrži v měsíci červnu i v předchozích letech. V letošním roce však byla situace v jarních měsících odlišná. Kvůli teplému počasí koncem března a začátkem dubna dosahovala voda v nádrži téměř dvakrát vyšší teplotynež v loňském roce. I z tohoto důvodu jsme spustili provoz systému už v polovině dubna,"doplňuje Gargulák. V polovině dubna loňského roku dosahovala voda v nádrži teploty přibližně 8 °C, ve stejném období letošního roku to bylo 15 °C.

Hodnocení jakosti vody bude probíhat po celou koupací sezónu. Zda se vodohospodářům podaří udržet kvalitu vody tak, aby byla voda vhodná ke koupání, závisí na řadě vnějších vlivů. ,,Vodní nádrž je živý organismus. Kromě vysokých teplot a množství vody mohou její kvalitu negativně ovlivnit například splachy z přívalových srážek. Opatření probíhající na Brněnské přehradě jsou však plně funkční a budou v provozu až do konce koupací sezóny. Současně je třeba upozornit, že provoz opatření není trvalým řešením, neboť neřeší příčinu, ale pouze důsledek znečištění povrchových vod. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží," upozorňuje Gargulák.

Město Brno, Jihomoravský kraj a Povodí Moravy pokračují patnáctým rokem v projektu na podporu kvality vody v nádrži. Ten je založen na dvou klíčových prvcích: dávkování síranu železitého na přítoku do nádrže a provozu míchacích aeračních věží. Na každý rok projektu je vyčleněno přibližně 16 mil. Kč, které hradí rovným dílem město Brno a Jihomoravský kraj. Povodí Moravy na svoje náklady provádí monitoring a celý projekt organizačně a provozně zajišťuje. Vynaložené prostředky na realizaci opatření nejsou určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období, kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitékají do nádrže, a také vysoké eutrofizace nádrže. Dále bude také pokračovat celkový monitoring nádrže Povodí Moravy, s. p. a také monitoring koupacích vod od Krajské hygienické stanice.

http://www.pmo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů