Pondělí, 22. dubna 2024

O EIA se bude v parlamentu ještě bojovat

zákon, v případě, že bude přijata vládní předloha, bude znamenat výrazné zpomalení procesu EIA a jeho zbyrokratizování
O EIA se bude v parlamentu ještě bojovat
PRAHA (EkoList) - Pravděpodobně velké slovní přestřelky čekají vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) při jeho dalším projednávání ve Sněmovně. Naznačují to reakce hlavních aktérů poté, co návrh prošel minulý čtvrtek (13. 4.) do druhého čtení. Jak se zdá, proti sobě tu budou stát na jedné straně ministr životního prostředí Miloš Kužvart (ČSSD) a na straně druhé zejména poslanci smluvně opoziční ODS. Nový zákon by měl být fakticky rozsáhlou novelou stávajícího zákona o EIA (č. 244/1992 Sb.), která má upravit zejména délky jednotlivých zákonných lhůt v procesu EIA a upřesnit výčet záměrů a koncepcí, které EIA podléhají. Podle ministra Kužvarta jde o progresivní návrh, který je navíc v plném souladu s legislativou Evropské unie. "Požadavek urychlit harmonizaci stávajícího zákona o EIA s evropským právem byl dokonce výslovně obsažen v hodnotící zprávě Evropské komise z podzima 1999," říká Miloš Kužvart. Podle oponentů ale zákon, v případě, že bude přijata vládní předloha, bude znamenat výrazné zpomalení procesu EIA a jeho zbyrokratizování. "Nasčítají-li se lhůty bez času potřebného na zpracování příslušné dokumentace, může při složitých případech vlastní proces posuzování trvat více než rok," říká poslanec ODS Jiří Drda, který je zároveň parlamentním zpravodajem zákona. Za zbytečně zdlouhavý považuje celý proces podle návrhu i poslanec Unie svobody (US) František Ondruš. Podle tajemníka poslaneckého klubu US Františka Kozla je ovšem stanovisko klubu k zákonu jako takovému kladné. Podle vyjádření ministerstva životního prostředí ovšem zákon celý proces naopak urychlí. " Už tím, že zákon významným způsobem zpřesňuje, nač má být EIA aplikována, se zamezí řadě soudních sporů, které dnes celý proces prodlužují. Navíc je tu možnost, že se investor ve specifických případech zbavíé povinnosti zpracovávat obsáhlou dokumentaci tím, že dodá kvalitně zpracované oznámení o svém záměru," oponuje Miloš Kužvart. Podle ODS bude po případném přijetí zákona hrozit korupce úředníků MŽP, kteří budou rozhodovat o udílení licencí zpracovatelům posudků EIA a zároveň posuzovatele v konkrétních případech vybírá. "Návrh je připraven velmi jednostranně a připravuje největší korupční podhoubí, jaké jsem zatím viděl," řekl poslanec ODS Václav Brousek, který dokonce navrhoval celý návrh hned v prvním parlamentním čtení zamítnout. Podle stanoviska Kužvartova úřadu jsou ale tyto obavy liché. "Koncentrace moci a korupce nehrozí, navržená úprava je podobné té stávající a pro udělování licencí i výběr posuzovatelů jsou navržena velmi striktní, jasná a průhledná pravidla," říká se ve stanovisku Kužvartova úřadu, které má EkoList k dispozici. Další osud zákona je prozatím zcela nejasný. Předběžně kladné stanovisko má podle Františka Kozla klub US. "Jaký je postoj poslanců sociální demokracie nevím, pan ministr se o tom zatím nezmínil," odpověděla nám Kužvartova tisková mluvčí Rita Gabrielová. Nejasné je také, jak budou hlasovat komunističtí poslanci. "To je zatím předčasná otázka. V prvním čtení byla otevřena řada pozměňovacích návrhů a definitivní stanovisko klubu KSČM závisí na jejich osudu," říká tajemnice klubu Vědunka Stuchlíková. Podle ní se bude o konečném postoji poslanců KSČM rozhodovat až těsně před závěrečným hlasováním. Stanovisko klubu KDU-ČSL se nám nepodařilo získat. Ovšem poslanec KDU-ČSL a předseda parlamentního podvýboru pro životní prostředí Libor Ambrozek se přiklání ke stanovisku ministra Kužvarta. Jakub Kašpar Převzato z Ekolistu po drátě
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů