Úterý, 6. prosince 2022

Výsledky monitorovacího výboru OPŽP

4. června 2009
Výsledky monitorovacího výboru OPŽP
 Koncem května, 28.5., se v pražském hotelu Olympik uskutečnilo již páté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Monitorovací výbor dohlíží nad realizací OPŽP a zejména zajišťuje dosažení cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků.

Zasedání Monitorovacího výboru zahájila jeho předsedkyně, náměstkyně ministra-ředitelka sekce ekonomiky a životního prostředí Ing. Rut Bízková. Ve svém úvodním slově představila program zasedání. Tím bylo projednání a schválení změn ve Statutu MV OPŽP, dále pak projednání Výroční zprávy OPŽP za rok 2008 a zpráva o průběhu realizaci OPŽP. Data pro zprávu byla čerpána z informačního systému OPŽP, vlastních zdrojů MŽP a SFŽP a statistických údajů. Ze zprávy o průběhu realizace OPŽP, obsahující data ke dni 31.3. 2009 vyplynulo, že bylo vyhlášeno celkem devět výzev pro podávání žádostí o poskytnutí dotace. V rámci vyhlášených výzev bylo v prioritních osách 1-7 podáno 3 665 projektových žádostí o podporu v celkové výši 59 919,15 mil. Kč (2 115,04 mil. EUR), z toho bylo 2 349 projektových žádostí v celkové výši 36 693,86 mil.Kč (1 295,23 mil.EUR) schváleno.

Program zasedání se ale také zabýval informace o dosavadním čerpání Technickém pomoci OPŽP a informacemi o projektech TP OPŽP. Součástí jednání bylo také vyhodnocení informací o realizaci komunikace OPŽP.

Zasedání Monitorovací výboru se účastnil i zástupce Evropské komise Christos Gogos, který vyslovil s realizací Operačního programu spokojenost.

Přítomní zástupci Svazů měst a obcí v tomto ohledu nabídli k dispozici SFŽP a MŽP své informační kanály, jejichž prostřednictvím je mohou oba úřady podrobněji informovat, jak správně žádat o dotace.

Předběžný termín dalšího jednání monitorovacího výboru se plánuje na začátek prosince.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů