Čtvrtek, 1. prosince 2022

Zdravá města oceňují dobré postupy v roce 2009

Z XVI. celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR (3. 12. 2009)

10. prosinece 2009
Zdravá města oceňují dobré postupy v roce 2009

Nápady a dobrá praxe, strategie a inovativní přístupy, zdroje financování, motivace a zdravá soutěživost - to jsou jen některá z témat XVI. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se uskutečnila 3. prosince v sále zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy. Akce s účastí českých, ale i rakouských a slovenských expertů určená všem zástupcům měst, obcí a regionů se zájmem o kvalitu, strategické plánování a řízení nebo finanční zdroje, proběhla pod záštitou Hlavního města Prahy a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
XVI. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) shrnula úspěšné aktivity měst, obcí a regionů v roce 2009 a věnovala se také nástrojům pro zavádění udržitelného rozvoje na národní, regionální a místní úrovni. Nutnost spolupráce s regiony a obcemi zdůraznil během zahájení konference 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Martin Plachý. "Při zpracování národních koncepcí, politik a strategií je nezbytné přímé zapojení obcí, měst a regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje a vítá všechny nástroje, které tento vzájemný dialog a výměnu informací rozvíjí," řekl náměstek Plachý.
Setkání zahájil také předseda NSZM Lubomír Gajdušek a radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek, který zastupoval hostitelskou instituci. "Setkání Zdravých měst přispívají ke zvýšení zájmu o životní prostředí, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městech, což je dobře vidět na příkladu pražských městských částí," řekl radní Štěpánek a připomněl zahájení programu "Zdravé město" v dalších městských částech Prahy v letošním roce. Radní Štěpánek doplnil, že k místní agendě 21 se v Praze již sedmým rokem hlásí Městská část Praha 7 a pátým rokem Městská část Praha - Libuš, od konce roku 2007 městské části Praha 10 a Praha 13, od roku 2008 také MČ Praha 1, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice a od roku 2009 nově MČ Praha-Slivenec a Praha 18.
Hlavní program konference byl věnován spolupráci měst, obcí a regionů s partnery v oblastech finančních zdrojů, strategického plánování a udržitelného rozvoje. Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) zastupoval ředitel odboru politiky životního prostředí Pavel Šremer, který představil aktivity v oblasti místní Agendy 21 a jejího financování z Revolvingového fondu MŽP. Náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí Leo Steiner prezentoval aktuální stav administrace a budoucnost Operačního programu Životní prostředí. Se svými příspěvky vystoupili také poslankyně parlamentu a místostarostka Zdravého města Hodonín Zuzana Domesová a Martin Hyský, zástupce Asociace krajů ČR a radní Zdravého kraje Vysočina. Tématu udržitelného rozvoje obcí, regionů i území se ve své prezentaci věnoval ředitel odboru koordinace a řízení MMR Igor Hartmann, kterého doplnil ředitel NSZM Petr Švec s prezentací o praxi zavádění udržitelného rozvoje do řízení obcí a regionů.
Na konferenci byly také oceněny úspěšně postupující obce. "Cenu za dlouhodobý a ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21" převzali za své aktivity zástupci Zdravé Městské části Praha Libuš a Písnice; v kategorii menších obcí tuto cenu za kvalitní postup převzali zástupci Zdravé obce Bolatice. Takzvanými "Skokany roku" se stala Zdravá města Jaroměř a Prachatice, jejichž zástupci převzali "Cenu za rychlý postup nového člena ke kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21". Čestné uznání za dlouhodobou spolupráci a přínos pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 bylo uděleno Milanu Půčkovi, někdejšímu tajemníkovi městského úřadu Zdravého města Vsetín a náměstkovi ministra pro místní rozvoj. Zástupci oceněných obcí převzali nejen diplomy a věcné ceny, jejich aktivita byla rovněž odměněna hodnotnými odměnami. Praha-Libuš bude moci zdarma vyslat dva své zástupce na zahraniční exkurzi na téma udržitelná energetika; Bolatice dostanou prostor pro prezentaci svých aktivit v časopise Moderní obec a Jaroměř i Prachatice budou moci zdarma konzultovat své rozvojové projekty s odborníkem. Ceny zástupci jednotlivých měst a obce převzali z rukou předsedy NSZM Lubomíra Gajduška. "Za všemi oceněními je vidět spousta práce konkrétních lidí i celých úřadů. Věřím, že i nadále bude v České republice přibývat Zdravých měst, obcí a regionů, které si toto označení opravdu zaslouží," řekl předseda Gajdušek.
Odpolední část konference byla věnována síťové spolupráci ke kvalitě a udržitelnému rozvoji měst, obcí a regionů. Své zkušenosti s realizací a podporou místní Agendy 21 sdíleli během panelové diskuse zástupci Rakouska, Slovenska a České republiky. V následné burze dobré praxe prezentovali své inspirativní postupy zástupci Zdravých měst Kopřivnice (téma strategického plánování a metod kvality v úřadě), Třebíč (téma spolupráce se studentským parlamentem), Vsetín (téma komunitních kampaní a plánování s veřejností), Zdravé městské části Praha-Libuš a Písnice (téma zapojování vietnamské komunity do života městské části) a Prachatice (téma zapojování seniorů do komunitního života).
Na akci byly k dispozici ukázky Regionálních produktů, zájemci mohli zakoupit také produkty "férového obchodu".
Podrobný program, fotografie a prezentace budou připraveny na stránce www.zdravamesta.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů