Pátek, 2. prosince 2022

Lidé v Olomouckém kraji se letos dozvěděli, jak nakupovat ekologicky

19. prosinece 2009
Lidé v Olomouckém kraji se letos dozvěděli, jak nakupovat ekologicky

Odpovědný přístup k životnímu prostředí při každodenním nákupu byl letos významným tématem pro olomouckou pobočku Hnutí DUHA. K realizaci projektu "Osvětou k udržitelnosti - jak se stát ekospotřebitelem?" výrazně pomohl také grant Ministerstva životního prostředí, který každým rokem přispívá nejkvalitnějším českým projektům. Neméně důležitá byla také podpora Evropské unie: grant programu Mládež v akci z části pokryl náklady spojené s vydáváním měsíčníku Ekologické listy.

Lektoři Hnutí DUHA v roce 2009 předávali své zkušenosti a poznatky na více než 70-ti školních ekoprogramech, na osmi besedách pro mateřská centra a na dvou besedách pro veřejnost v Olomouckém. Akcí se účastnilo přes patnáct set žáků a studentů. Hlavním tématem bylo ekologické, tedy k přírodě odpovědné nakupování a péče o domácnost. Školeni byli nejen žáci, ale na krajské konferenci ekologické výchovy také učitelé.

Nové informace mohli obyvatelé Olomouce pravidelně nacházet v měsíčníku Ekologické listy, který vychází již 10. rokem. Kromě článků zaměřených na ohleduplnou spotřebu zpravodaj přinesl také novinky v dění na Olomoucku: např. podrobní informace o kauze záboru zemědělské půdy ve Slavoníně, o petici občanů v Neředíně nebo informace o obnově Rudolfovy aleje.

Na přípravě zpravodaje se podílejí především dobrovolníci. Tým převážně mladých lidí se zabývá jak tvorbou článků, tak distribucí zpravodaje. Ekologické listy jsou zdarma k dispozici na 80 místech na Olomoucku [1] a také na internetu (www.ekologickelisty.cz). Každým rokem se množství distribučních míst i náklad mírně zvyšuje.

Práci Hnutí DUHA, ať už vydávání Ekologických listů a výuku ekovýchovných programů umožňují také inzerenti nebo drobní dárci.

Pavla Široká, koordinátorka ekologické výchovy z Hnutí DUHA Olomouc řekla:
"Organizace, které nabízejí školám ekovýchovné programy hrají důležitou roli v nelehkém úkolu učitelů, ponouknout žáky také k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Bohužel ne vždy je upozorňováno na konkrétní možnosti šetrného chování v praktickém životě každého z nás. Cílem ekologické výchovy není znát mnoho druhů rostlin a živočichů jmény, ale mít představu o šetrnějších způsobech života a vůli je uplatnit. Např. není samozřejmostí, že žáci vědí jak poznat přírodní kosmetiku, dřevo z šetrného lesního hospodaření, nebo např. výrobky spravedlivého obchodu."

Simona Horká, šéfredaktorka Ekologických listů řekla:
"V novém projektu jsme mohli výrazně zlepšit celkovou koordinaci týmu Ekologických listů. Díky lepší propagaci jsme posílili náš redakční tým. Zapojením studentů bohemistiky například pracujeme na zlepšování kvality měsíčníku. Dobrovolníci stále odvádí velký podíl práce. Velmi nám také pomáhají předplatitelé a především inzerenti, kterým umísťujeme reklamu jak na zadní straně Ekologických listů, tak na našem webu. Ekologické listy jsou distribuovány na asi 80 míst v Olomouci a okolí, kde si je lidé mohou vzít zdarma nebo přispět částkou v naší Ekoporadně."

Kontakty:
Simona Horká, Hnutí DUHA Olomouc - e-mail: simona.horka@hnutiduha.cz, telefon: 608 443 443
Pavla Široká, Hnutí DUHA Olomouc - e-mail: pavla.siroka@hnutiduha.cz, telefon: 723 158 025

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů