zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologický chov ryb je poprvé regulován

15.07.2010
Zemědělství
Ekologický chov ryb je poprvé regulován

Po jeden a půl roku trvajících diskuzích se Stálá komise pro ekologické zemědělství rozhodla přijmout a implementovat pravidla pro ekologický chov vodních živočichů. Je to poprvé, kdy se členské státy shodly na kompromisních pravidlech platících pro celou EU.

Od začátku 90.let minulého století se ekologický chov ryb v Evropě rozvíjí na základě nejprve soukromých, později národních standardů několika členských zemí. V evropské právní úpravě se tato oblast ocitla poprvé s novým nařízením rady 834/2007.

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci nově upravuje také ekologické faremní chovy ryb, tzv. akvakulturu. Bohužel tento předpis je dost obecný. Ryby musejí pocházet z ekologické líhně, chovatelé mají mít potřebné znalosti, chované ryby mají být drženy od jiných vodních živočichů, při dopravě se má dbát na dobré podmínky a utrpení i během porážky má být udržováno na co nejnižší úrovni. Co se týče krmiva, rostlinná krmiva mají být ekologického původu, ta živočišná ovšem nemusí. Pokud by totiž byla dodržena tato podmínka, chovy by se nevyplácely, neboť masožravé ryby zkonzumují mnohem víc krmiva, než o kolik přibudou na váze. Proto byla povolena výjimka a krmiva pro tyto ryby pocházejí z "udržitelného využívání rybolovných zdrojů", což jsou ovšem běžně ulovené ryby v mořích při dodržování určitých pravidel. Zakázány jsou stimulátory růstu, v případě problémů jsou ale povolena různá léčiva včetně antibiotik.

"Regulace ekologického chovu ryb je velmi komplexní problém a najít společnou řeč mezi všemi členskými zeměmi bylo velmi obtížné", komentoval výsledek zasedání Christopher Stopes, nový prezident IFOAM EU Group.

Společně s již existujícími národními a soukromými standardy poskytují nová pravidla dobrý základ pro další vývoj v oblasti ekologického chovu ryb, korýšů a mořských řas v EU, a spotřebitelům poskytují spolehlivé značení.

Přechodné období do roku 2013 dává současným ekologických chovatelům dostatek času k přizpůsobení se novým podmínkám.

Pravidla produkce akvakultury podle nařízení Rady ES 834/2007

1. Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 11 se na produkci živočichů pocházejících z akvakultury vztahují tato pravidla:

a) pokud jde o původ živočichů pocházejících z akvakultury:

i) ekologická akvakultura je založena na chovu mladých jedinců pocházejících z ekologických líhní a z ekologických zemědělských podniků,

ii) nejsou-li mladí jedinci z ekologické líhně nebo z ekologického zemědělského podniku dostupní, mohou být za zvláštních podmínek dovezeni do zemědělského podniku živočichové, kteří nepocházejí z ekologického chovu;

b) pokud jde o chovatelské postupy:

i) osoby chovající zvířata mají nezbytné základní znalosti a schopnosti s ohledem na zdravotní potřeby a životní podmínky zvířat,

ii) chovatelské postupy, včetně krmení, konstrukční typ zařízení, intenzity chovu a kvality vody zaručují splnění vývojových, fyziologických a etologických potřeb zvířat,

iii) chovatelské postupy minimalizují negativní vliv zemědělského podniku na životní prostředí, včetně úniku chovaných zvířat,

iv) ekologicky chovaní jedinci jsou chováni odděleně od ostatních živočichů pocházejících z akvakultury,

v) při dopravě je zajištěno zachování dobrých životních podmínek zvířat,

vi) jakékoli utrpení zvířat, a to i během porážky, musí být udržováno na co nejnižší úrovni;

c) pokud jde o plemenitbu:

i) nepoužívá se umělé zavádění většího počtu chromozomů, umělá hybridizace, klonování a produkce jednopohlavních linií, s výjimkou ručního třídění,

ii) vybírají se vhodné linie,

iii) stanoví se podmínky správy líhní, plemenitby a produkce mladých jedinců podle jednotlivých druhů;

d) pokud jde o krmivo pro ryby a korýše:

i) zvířata jsou krmena krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje,

ii) rostlinné složky krmiva pocházejí z ekologické produkce a složky krmiva získané z vodních živočichů pochází z udržitelného využívání rybolovných zdrojů,

iii) jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného původu, krmné suroviny živočišného a minerálního původu, doplňkové látky v krmivech, určité produkty používané ve výživě zvířat a činidla se používají pouze v případě, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16,

iv) nepoužívají se růstové stimulátory ani syntetické aminokyseliny;

e) pokud jde o mlže a jiné druhy, které nejsou krmeny člověkem a které se živí přírodním planktonem:

i) tito živočichové, kteří potravu získávají filtrací vody, uspokojují své nutriční potřeby z přírodních zdrojů, s výjimkou živočichů v raném stádiu života, chovaných v líhních a v sádkách,

ii) jsou chováni ve vodách, které splňují oblastní kritéria oblastí třídy A a třídy B vymezených v příloze II nařízení (ES) č. 854/2004,

iii) oblasti produkce jsou vysoce ekologicky kvalitní ve smyslu směrnice 2000/60/ES a až do provedení uvedené směrnice jsou kvalitativně rovnocenné vymezeným

vodám podle směrnice 2006/113/ES;

f) pokud jde o prevenci nákaz a veterinární péči:

i) prevence nákaz je založena na udržování optimálních podmínek pro zvířata prostřednictvím vhodného umístění, optimální struktury zemědělských podniků, použití osvědčených chovatelských postupů a postupů řízení, včetně pravidelného čištění a dezinfekce prostor, vysoce kvalitním krmivu, odpovídající hustotě osazení a výběru plemena a linie,

ii) nákaza se řeší okamžitou léčbou, aby se zabránilo utrpení zvířat; je-li to nutné, mohou se za přísných podmínek použít syntetická chemická alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik, pokud je použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků nevhodné. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a doby ošetřování, použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno,

iv) povoluje se ošetření týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat stanovené na základě právních předpisů Společenství;

g) pokud jde o čistění a dezinfekci, použijí se produkty pro účely čistění a dezinfekce rybníků, klecí, budov a zařízení pouze v případě, že byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 16.

Podle zákona č. 242/2000 sb. O ekologickém zemědělství je při chovu ryb v ekologickém zemědělství na ekofarmě ekologický podnikatel povinen zajistit, aby:

a) násady a ryby byly chovány přirozeným způsobem s využitím přírodních zdrojů,

b) potravní zdroje pro příkrm ryb pocházely z ekologického zemědělství; k přikrmování smí být používány pouze produkty rostlinného původu,

c) k vápnění rybníků byly používány přirozené formy vápníku,

d) hnojení rybníků bylo prováděno statkovými hnojivy stanovenými pro ekologické zemědělství

e) Při chovu ryb v ekologickém zemědělství je zakázáno aplikovat přípravky na ochranu rostlin k omezování rozvoje vodních a příbřežních rostlin.

Ekologickým chovem ryb, konkrétně kaprů, se v České republice zabývají dvě farmy:

Kubernát Jiří, Ing. - farma Děpoltovice, Nová Role

Stašák Emil - Statek Údrč, Bochov

Zdroj: IFOAM EU Group, MZe, KEZ, o.p.s., www.bio-info.cz


Zdroj: ÚZPI, 12.07.2010

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí