Čtvrtek, 23. května 2024

Strasti a slasti ekologického hotelu

Ekologické hotely jsou na tom v Česku podobně jako biopotraviny. Mají své zapřísáhlé příznivce, ale také spoustu pochybovačných odpůrců, kteří navíc zdůrazňují vyšší ceny ubytování. Uřídit tento typ hotelu ale není věc právě jednoduchá.

Strasti a slasti ekologického hotelu

Pro hotel zaměřený na šetrný přístup k životnímu prostředí je vždy z hlediska následného provozu i investiční náročnosti praktičtější, vzniká-li tato myšlenka společně s výstavbou hotelu. Při této variantě je mnohem jednodušší rozhodnout, kde bude umístěno technologické zázemí, kudy povedou sítě a především vybavit hned zpočátku hotel ekologickými detaily bez nutnosti výměny starých typů za nové. Tímto způsobem vznikal například moravský hotel Hukvaldy, který díky snaze majitelů minimalizovat další zatížení okolního prostředí a zároveň snížit náklady na spotřebu energií již od svého počátku disponuje fotovoltaickými panely a tepelným čerpadlem.

Rozhodnutí zapojit se do ekologicky šetrného programu mají z větší části na svědomí právě samotní majitelé či ředitelé hotelů, již předem sami ekologicky smýšlející. Například Filip Kühnel, tehdejší ředitel hotelu Adalbert, který byl v roce 2006 po tříletém provozu prvním českým hotelem s tuzemskou i evropskou ekologickou certifikací, byl v tomto směru mezi hoteliéry průkopníkem. Hotel Adalbert dnes pod vedením Davida Turynského patří k jedněm z mála hotelů, které v Česku obhájily certifikáty i po zpřísnění kritérií z počátku roku 2010. Sporthotel Zátoň, umístěný na jihu Čech, zase od samého počátku vznikal v souladu s okolím a tradicí v místech, která před lety obhospodařovali již předkové rodiny Jedličkových, jež hotel vlastní. Ti cítí jako svou povinnost předat tuto krajinu nezdevastovanou také svým dětem.

EKOLOGICKY ŠETRNÉ NOVINKY

Ani v ekologickém režimu se nevyplácí dlouho ustrnout na jednom místě. I když jsou investice do šetrného provozu vysoké, každý z hotelů chystá na následující rok něco nového. "Intenzivně v ekologickém provozu fungujeme posledních šest let. Za poslední rok jsme zdokonalili zejména systém vytápění, v roce 2011 se chystáme využít solární panely pro ohřev vody," vysvětluje Ivo Jedlička ze Sporthotelu Zátoň.

Zatímco v loňském roce se v hotelu Adalbert soustředili na vnitřní záležitosti hotelu v souvislosti s prodloužením ekologického certifikátu, letos by své ekologicky zaměřené úsilí chtěli směřovat opačným směrem. "Plánujeme se jako hotel zviditelnit zapojením do ekologických aktivit, chceme oslovit organizace zabývající se ochranou životního prostředí, například Arboristickou společnost, aby sestavila katalog dřevin v zahradách Břevnovského kláštera, který pak chceme nabízet i našim hostům. Do téhož projektu bychom chtěli zapojit i Českou ornitologickou společnost. Ta zase odkazuje ke skupině Birdwatching, zabývající se výrobou ptačích budek, na níž by se mohl podílet například skautský oddíl působící u nás v klášteře," sděluje plány hotelu Adalbert ředitel David Turynský.

ŠKOLENÍ PERSONÁLU A HOSTŮ

Stranou technologického zajištění chodu ekologického hotelu zůstává častý problém zapojení personálu, potažmo hostů. Nezřídka se totiž stává, že si host pod pojmem "ekologický hotel" představuje zařízení, kde půjdou aktivity šetrné k životnímu prostředí na úkor kvality služeb. A sám se jich v podstatě nehodlá účastnit. "Většina našich zaměstnanců u nás pracuje již několik let, proto je pro ně zcela samozřejmé chovat se ekologicky, prakticky již není nutné je opakovaně proškolovat, jako tomu bylo na začátku. Hosté pak získají informace o ekologickém provozu z letáčků na pokojích. Musím podotknout, že za poslední tři roky, kdy značnou část naší klientely tvoří tuzemští zákazníci, pozoruji velice vstřícný přístup k ekologii a šetrnému přístupu k přírodě," popisuje Ivo Jedlička ze Sporthotelu Zátoň. Ani Petr Holub z hotelu Hukvaldy svůj personál v tomto směru nijak speciálně neškolí, naopak je zvyklý, že si zaměstnanci potřebné i nformace o této problematice sami vyhledávají na internetu a následně se o ně v hotelu dělí.

Určitý systém proškolování naopak praktikují v hotelu Adalbert. Ekologický výcvik dostanou nejen noví zaměstnanci, ale opakovaně také stávající personál. Osobní vztah k ekologii je pak jednou z podmínek přijetí nového člena do hotelového týmu. "Hosty pak vybízíme, aby se aktivně zapojili, na každém pokoji je například koš na třídění plastu a papíru. Ovšem nikoho do ničeho nenutíme, to bychom popírali základní pravidla hotelnictví. Pouze každému umožňujeme, aby se choval ekologicky," doplňuje David Turynský.

SE SAMOLEPKOU, NEBO BEZ?

Otázkou vzbuzující divoké debaty je pak česká i evropská certifikace ekologických ubytovacích zařízení. Z původních více než deseti zůstaly se samolepkou označující ekologicky šetrný provoz po zpřísnění kritérií pouhé čtyři české provozy (hotel Adalbert, Aria, Plaza Alta a Chateau Mcely). Ostatní, jako například plzeňský hotel Irida nebo Sporthotel Zátoň, certifikaci opustily. Vedly je k tomu rozličné důvody, především však spojené se zpřísněním požadavků na udržení certifikace. Hotel Irida na seznamu setrval celé dva roky. Opustil jej nejen kvůli vysokým finančním nárokům nových kritérií, svou roli hrála také administrativní zátěž v podobě doložení posudků a realizace auditů. Manažerka hotelu Kateřina Říhová však potvrzuje, že ekologické principy v hotelu zůstaly zachovány i bez certifikace.

Ivo Jedlička ze Sporthotelu Zátoň přísnější kritéria ani nezaznamenal. V té době již byl totiž rozhodnutý v certifikaci nepokračovat. Jedním z důvodů, proč již v roce 2009 nepatřil do skupiny certifikovaných hotelů, je ten, že nechtěl v hotelu měnit stávající kosmetiku na pokojích za šetrnější dávkovače. Hotel Adalbert český i evropský certifikát stále vlastní, i když i zde v hotelu mělo vedení obavy například ze snížení kvality sprchování snížením průtoku vody v kohoutcích oproti předchozím 12 litrům za minutu na nynějších 9. Dalším hotelům se mezi certifikované bohužel nechce. I Petr Holub z hotelu Hukvaldy tvrdí, že podle něj certifikace nehraje při výběru hotelu mezi klienty příliš významnou roli.

ZELENÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE

Ekologických aktivit se však účastní i hotely, u kterých by to možná každý nečekal. Například hotel Prague Marriott se 1. dubna 2008 stal prvním pražským hotelem, který začal využívat tzv. "zelenou energii" z obnovitelných zdrojů. V únoru 2009 byl tento hotel oceněn jako "Nejlepší evropský projekt v oblasti úsporného osvětlení". Tuto cenu získal za úspory v oblasti osvětlení, v rámci kterých došlo k nahrazení klasických žárovek o 30 % úspornějšími halogenovými žárovkami anebo o 80 % úspornějšími kompaktními zářivkami. Široké uplatnění mají i velmi úsporné LED technologie, osvětlující vstupy do jednotlivých pokojů. "V létě 2009 se hotel připojil k projektu společnosti Veolia Voda - využití čerstvé vody z kohoutku -, který významně pomáhá redukovat spotřebu balené vody jak ve skleněných, tak v plastových obalech. V hotelové kuchyni byl nainstalován tzv. kitchen block - indukční zařízení, které ve srovnání s předchozím vybavením šetří až 80 % plynu a e lektrické energie," popisuje marketing communications executive hotelu Prague Marriott Markéta Lidinská.

Jak to bude se segmentem ekologicky šetrného ubytování do budoucna, je těžké odhadnout. Na jedné straně sice všichni zúčastnění hoteliéři potvrzují, že zájem o tento typ hotelů roste, jde ale především o segment mladých "individuálů", kteří jsou většinou cenově orientovaní. Pokud tedy nenastane radikální změna klimatu, v budoucnosti k významnému nárůstu poptávky po ekologickém ubytování ze strany českých hostů nedojde. Záchranou a cílem aktivit těchto hotelů pak mohou být jedině zahraniční klienti, kteří jsou s ekologickým přístupem spojeni tradicí své země, nebo korporátní společnosti zlepšující spoluprací s ekologicky smýšlejícími hotely svou image.


VÝHODY A NEVÝHODY EKOLOGICKÉHO HOTELU

Výhody

  • - snížení negativního dopadu turistiky na životní prostředí
  • - úspory v oblasti spotřeby vody a energií
  • - marketingový význam ekologického provozu a certifikace
  • - odlišení od konkurence
  • - dobrý pocit z ekologického přístupu


Nevýhody

  • - náročné zavádění některých opatření do provozu hotelu
  • - finanční náročnost počátečních investic do technologií
  • - náročnost některých technologií na prostor
  • - nutnost naučit personál i hosty chovat se ekologicky
  • - pomalejší návratnost vložených investic


AUTOR: Klára Chromá

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů