Sobota, 20. července 2024

SuperAlp! 6: Udržitelné putování Alpami

SuperAlp! 6: Udržitelné putování Alpami

Tato akce spočívající v putování Alpami po trase dlouhé 1500 km, jejímž cílem je upozornit na místa spojená s projekty LIFE financovanými z prostředků EU a na jedinečné rysy horského srdce Evropy, začíná ve Slovinsku a pokračuje přes Rakousko, Itálii do francouzského Grenoblu. Jedná se již o šestý ročník SuperAlp!: udržitelného putování Alpami, jež pořádá Stálý sekretariát Alpské úmluvy.

Ve dnech 4. až 11. července bude skupina novinářů z významných novin a mezinárodních sdělovacích prostředků z Kanady, Francie, Německa, Itálie, Rumunska, Slovinska, Švýcarska a Spojeného království cestovat přes Alpy od východu na západ za použití různých dopravních prostředků jako alternativy k osobním automobilům: vlaku, autobusu, jízdních kol a samozřejmě pěšky. Mezi cíle akce SuperAlp! patří přání ukázat, že je možné cestovat po Alpách s využitím veřejné dopravy.

Hlavním cílem ročníku 2012 budou návštěvy osmi projektů LIFE - jednoho ve Slovinsku, dvou v Rakousku, tří v Itálii a dvou ve Francii - zaměřených na různá témata od reintrodukce medvědů po ochranu vodních ekosystémů.

Letošní speciální ročník se koná ve spolupráci s GŘ pro životní prostředí Evropské komise při příležitosti 20. výročí směrnice o ochraně přírodních stanovišť a programu "LIFE", přijatých k zajištění ochrany nejohroženějších druhů a přírodních stanovišť v Evropě. V rámci směrnice o ochraně přírodních stanovišť byla zřízena největší souvislá síť chráněných oblastí na světě - Natura 2000 - sestávající z více než 26 000 lokalit ve všech 27 členských státech a pokrývající téměř 18 % území EU. Tato jedinečná síť byla vytvořena s finanční podporou poskytnutou z programu LIFE.

Problémy globalizace mají výrazný dopad na alpskou oblast a jejich účinné řešení vyžaduje koordinovanou činnost národních územních celků této oblasti. Účelem Alpské úmluvy, mezinárodní smlouvy podepsané v roce 1991 osmi alpskými státy a Evropským společenstvím, je podpora aktivní spolupráce s cílem zajistit udržitelný rozvoj Alp a hájit zájmy jejich obyvatel. Směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť a nástroj LIFE poskytují základní podporu pro ochranu přírody v Alpách a jsou klíčovým nástrojem pro zajištění udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, který jde ruku v ruce s potřebou chránit a obnovovat cennou biologickou rozmanitost Alp.

Více informací:

Směrnice o ptácích EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Směrnice o stanovištích EU:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů