Neděle, 14. července 2024

Výjimky pro zamořený vzduch v Brně, Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji? Evropská komise vznesla námitky

Výjimky pro zamořený vzduch v Brně, Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji? Evropská komise vznesla námitky

Znečištění ovzduší v Praze, v Brně, v Ústeckém a v Moravskoslezském kraji překračuje limity pro oxid dusičitý (NO2), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné od 1. ledna 2010 (1). Česká republiky uvádí, že hlavním zdrojem přispívajícím k vysokým koncentracím N02 je doprava, a usiluje v těchto oblastech o prodloužení lhůty pro splnění limitů až do 1. ledna 2015. Evropská komise však proti tomu vznesla námitky. (2)

"Česká republika nesplňuje limity pro oxid dusičitý daný evropskou směrnicí, a proto chce využít článku 22 odstavce 1, podle kterého může členský stát EU lhůtu prodloužit, a to maximálně do roku 2015. Musí však prokázat, že limity nebylo možné splnit do 1. ledna 2010, a dále vypracovat plány kvality ovzduší, které zajistí splnění limitů před uplynutím prodloužené lhůty", uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (3) a dodal: "Evropská komise vznesla námitky proti prodloužení lhůty k dosažení ročního limitu oxidu dusičitého v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, protože Českou republikou předložené podklady neprokazují dosažení mezních hodnot ani do 1. ledna 2015. Doslova rozhodnutí Komise uvádí, že "v plánech kvality ovzduší ... chybí důkazy o tom, jak bude stanovených hodnot dosaženo". Dále upozorňuje na nekonzistentnost "odhadů plánovaného zlepšení kvality ovzduší a očekávané doby pro dosažení příslušných hodnot".
Svým rozhodnutím Komise však částečně České republice vyšla vstříc, když posvětila prodloužení lhůty pro splnění ročního limitu NO2 v Brně a pro dosažení hodinového limitu v Praze, a to až do 1. ledna 2015.
"Oxid dusičitý, což je dráždivý plyn, který narušuje plicní funkce a spolupodílí se na vzniku tzv. sekundárních prachových částic a přízemního ozónu. Pro děti pak představuje zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,"upozornil MUDr. Šuta.
Poznámky pro editory:
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
(2) Rozhodnutí Komise ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 ve čtyřech zónách kvality ovduší.
(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.
Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz
Příloha k tiskové zprávě ze dne 5. října 2012
Průměrné roční koncentrace N02 na vybraných monitorovacích stanicích (v
mikrog/m3)
Hodnota limitu podle evropské směrnice činí 40 mikrog/m3
Monitotovací stanice a hodnota ročního průměru (limit 40 mikrog/m3)
2011
2010
2009
Praha 2 - Legerova
47,8
67,3
68,2
Brno - Úvoz
48,2
51,8
51,0
Ostrava - Českobratrská
46,3
50,9
46,9
Praha 5 - Smíchov
46,1
44,9
41,5
Praha 10 - Šrobárova
44,6
39,7
Brno - střed
41,4
44,3
43,5
Praha 9 - Vysočany
40,9
43,1
39,4
Praha 2 - Svornosti
40,4
59,4
55,1
Brno - Svatoplukova
39,4
45,2
42,8
Ústí n.L. - Všebořická
38,1
47,8
58,8
Praha 1 - nám. Republiky
37,6
40,5
33,4
Děčín ZÚ
49,5
Praha 8 - Sokolovská
42,6
Praha 5 - Řeporyje
41.0
Zdroj: Česká hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů