Recyklace ojetých pneumatik poskytuje lidem práci

Z recyklovaných pneumatik lze vyrábět nejen silniční povrchy, ale také pryžové kanálové vpusti a mříže, dále dlažby a tvarové výrobky nebo antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy.

15. února 2013
Recyklace ojetých pneumatik poskytuje lidem práci

Zpracováním ojetých pneumatik se na jižní Moravě dlouhodobě zabývá holding REC Group. Jedna jeho dceřiná společnost (RPG Recycling, s. r. o.) vyrábí granulát, který je pro další z firem (GELPO, s. r. o.) vstupní surovinou pro nejrůznější výrobky. Využívají se k odhlučnění tramvajových tras, jiné jsou k spatření u dětských hřišť, další slouží jako tlumicí podložky pod stroje, tlumicí desky pod stavbami, podložky či prokladky pod hutní materiál, případně jako dlažba v chodnících.

>>Odpady vznikající při výrobě v GELPO se vracejí zpět do RPG Recycling k opětovnému zpracování. Tím bude vše znovu využito,<< konstatuje generální ředitel skupiny REC Group Bronislav Janeček.

SBĚRNÉ SYSTÉMY

Dostatek vstupních surovin, tedy ojetých pneumatik, si RPG Recycling zajišťuje dvěma cestami: V rámci systému zpětného odběru pneumatik nebo za úplatu.

>>Systém zpětného odběru pneumatik představuje individuální odpovědnost výrobce nebo dovozce pneumatik zabezpečit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti, a to v objemu, v jakém nové pneumatiky na ten který trh dodali. Povinná osoba pak obvykle má partnera, který zajišťuje v rámci jejich odběratelské sítě službu sběru a následného využití těchto odpadních pneumatik. Tímto partnerem je u celé řady společností v Česku i na Slovensku naše společnost,<< vysvětluje Ing. Petr Sadovský, výrobní ředitel společnosti RPC Recycling. >>Druhým způsobem je poskytování služby ekologické likvidace pneumatik za úplatu, která je nabízena zákazníkům z řad odpadářských společností, technických služeb měst a obcí, samotným městům či obcím a řadě dalších společností, u kterých se staré či nepotřebné pneumatiky vhodné k využití vyskytují.<<

Situace na trhu ojetých pneumatik se během několika posledních let rapidně změnila. Vlivů bylo několik - zvyšování spotřeby pneumatik cementárenskými giganty, které používají pneumatiky jako palivo, rostoucí konkurence v podobě recyklátorů pneumatik, legislativní změny, externí vlivy z Evropské unie i okolních států atd. To vše způsobuje relativní pokles objemu odpadních pneumatik na jednotlivého zpracovatele.

>>Doba, kdy se nevědělo, kam s ojetou pneumatikou, dávno minula. Naštěstí jsme si vždy dokázali zajistit dostatečný objem pneumatik do své výroby, a to především z českého a slovenského trhu. Příkladem je rok 2012, kdy jsme zpracovali téměř 20 tisíc tun pneumatik,<< uzavírá Petr Sadovský.

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

Na jižní Moravě plánují rozjet zakázkovou výrobu pryžových kanálových vpustí a poklopů, do nichž bude možné vlisovat erby či znaky měst a obcí. Výrobky zatím směřují především k českým zákazníkům, ale v plánu mají i oslovení zahraničních trhů. >>Mělo by se jednat především o nové druhy pryžových dlažeb a pryžových kanálů,<< upřesňuje ředitel společnosti GELPO Jaroslav Gajdůšek. >>Poklopy se znaky jsou zatím ve fázi příprav. Dokončujeme technologii, která dokáže takové poklopy vyrábět. Zároveň už s obcemi komunikujeme a chystáme nabídky. Poklop se znakem města či obce zkrátka musí vypadat skvěle.<<

Vzhledem k častým krádežím kovových poklopů se města a obce často rozhodují je nahradit jiným materiálem, nejčastěji plastem. Ten má podle Jaroslava Gajdůška své nevýhody: Poklopy se totiž vyrábějí vstřikolisováním z plastů a oproti mřížím z granulátu jsou tvrdé (a tedy křehké). Další nevýhodou je nízká hmotnost - při větších deštích či povodních hrozí odplavení. Za výhodu pryžových mříží jejich výrobce označuje tichost v provozu a odolnost vůči mrazu a solím na cestách.

Ředitel společnosti GELPO Jaroslav Gajdůšek nastíňuje nejbližší budoucnost firmy: >>Hlavní vizí je naplnění výroby na maximum. Rádi bychom co nejdříve spustili třísměnný provoz. Dosud vyrábíme ve dvojsměnném, což je ztrátové. Z toho vyplyne i určité zvýšení počtu zaměstnanců.<<

Skupina REC Group nyní zaměstnává přibližně 250 lidí, přičemž asi padesátka z nich má změněnou pracovní schopnost a pracuje ve chráněných dílnách.

Dokončujeme technologii, která umožní vyrábět pryžové kanálové poklopy s vlisovaným erbem či znakem příslušné obce nebo příslušného města.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů