Letní znečištění přízemním ozonem

6. května 2013
Letní znečištění přízemním ozonem

Během letních měsíců roku 2012 došlo v Evropě k nejnižšímu překročení imisního limitu pro troposférický ozon od doby jeho sledování v roce 1997. Epizody překročení imisního limitu byly kratší a rovněž byla dosažena nižší maximální koncentrace. Nicméně imisní limit byl překročen alespoň jednou u přibližně 85 % stanic ve všech členských zemích EU kromě Estonska.

K překročení prahové hodnoty by nemělo dojít více než 25x za rok. Tato podmínka nebyla v letních měsících roku 2012 splněna v 17 členských státech EU (Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko) a v 5 státech reportujících informace do Evropské agentury pro životní prostředí (Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Švýcarsko). Stejně jako v předchozích letech byly nejvyšší koncentrace naměřeny v jižní a jihovýchodní Evropě.

Nižší pozorované hodnoty přízemního ozonu byly v roce 2012 způsobeny aktuálními meteorologickými podmínkami (teplota vzduchu, srážkové poměry a sluneční svit), které společně s prekurzory NOx a VOC vstupují do chemických reakcí a tím podmiňují vznik troposférického ozonu.

Přízemní ozon může vyvolat dýchací potíže, nemoci oběhové soustavy nebo astma. Rovněž způsobuje škodu na úrodě a jako oxidační činidlo narušuje i umělé materiály, povrchy budov a uměleckých předmětů.

Celý text zprávy EEA v angličtině je zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů