Krátce - různé

27. prosinece 2013
Krátce - různé
Výsledky průzkumu s názvem "Malé a střední podniky, energetická efektivita a zelené trhy" optimisticky poukazují na zvyšující se ekologizaci a efektivitu malých a středních podniků (MSP). Oproti minulému roku MSP v EU účinněji nakládají se zdroji a významně tak přispívají k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Více než 90% MSP realizovalo alespoň jednu aktivitu, která vedla ke snížení závislosti na zdrojích. Mezi tyto nejčastější aktivity patří redukce odpadu a šetření energiemi. Více než polovina MSP recykluje materiály, odpad nebo vodu.
Výsledky průzkumu ke stažení zde.

Rada EU a Evropský parlament dosáhly shody v otázce snížení emisí CO2 na 95g/km u nových osobních automobilů do roku 2020. Dohoda stanovuje, že navrhovaný závazný cíl musí do roku 2020 splnit 95 % vyrobených aut (místo původních 100 %). Zbylým 5 % automobilů bude přidělen rok navíc pro splnění tohoto kritéria. Výrobci aut, která produkují nejméně emisí (např. elektromobily), budou moci čerpat tzv. superkredity. Pro výpočet superkreditů bude použita následující metodika: auto s emisemi nižšími než 50g/km se bude počítat jako 2 osobní automobily v roce 2020, 1,67 osobních automobilů v roce 2021, 1,33 osobních automobilů v roce 2022 a 1 osobní automobil v roce 2023. Text musí být nyní předložen k hlasování v Parlamentu, a to ve dnech 24. - 27. února 2014 na plenárním zasedání ve Štrasburku.

Evropská Komise dnes přijala iniciativu Shift2Rail, což je nové partnerství veřejného a soukromého sektoru v železniční dopravě. Cílem této iniciativy je přilákat na železnice více cestujících a posílit železniční nákladní dopravu v Evropě, a to investováním téměř 1 mld. EUR do výzkumu a inovací. Ačkoliv železniční doprava patří mezi nejvíce efektivní a ekologicky šetrné formy dopravy, v současné době se na evropské nákladní dopravě podílí jen z 10 % a k osobní dopravě ji v EU využívá jen 6 % cestujících ročně. Shift2Rail bude mít k dispozici více než trojnásobný rozpočet pro financování výzkumu a inovací do železniční dopravy ze strany Evropské komise, a to ve výši až 450 milionů EUR na období 2014-2020. Evropský železniční průmysl k částce přispěje dalšími 470 miliony EUR. Shift2Rail si klade za cíl snížit až o 50 % náklady na životní cyklus železniční dopravy (tj. náklady na budovy, provoz, údržbu a obnovu infrastruktury a kolejových vozidel) a celkově zvýšit kapacitu až o 100 % a spolehlivost o 50 %
Více informací o iniciativě naleznete zde .

Od roku 2014 budou zaměstnanci výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO v České republice pořádat průběžnou zaměstnaneckou sbírku. Společnost pak vybraný obnos navýší o stejnou částku, a tak jí zdvojnásobí. Celkový výnos sbírek bude věnován ve prospěch obecně prospěšných projektů v České republice, a to v oblastech vzdělání, pomoc dětem, bezbariérová mobilita a bezpečnost silničního provozu. Pětina prostředků, které dorovnává společnost ŠKODA AUTO, podpoří dětský domov v indickém Aurangabadu. Tato iniciativa, na které se dohodla ŠKODA AUTO a odborová organizace KOVO, bude zahájena 1. ledna 2014.

V letošním ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, uspěla Zdravá města Telč a Mšeno. Telč získala v této soutěži, pořádané Nadací Partnerství, první cenu v kategorii bodových řešení s projektem nového dopravního terminálu. Projekt revitalizace městského jádra ve Mšeně byl oceněn Zvláštní cenou časopisu Moderní obec.

Zdravé město Hodonín obdrželo v roce 2013 titul Fairtradové město a připojilo se tak k dalším městům v ČR, která podporují a propagují "férový obchod" s producenty zboží ze zemí třetího světa. Mezi držitele titulu Fairtradové město již patří také Zdravá města Litoměřice a Vsetín, další členové NSZM patří mezi připravující se žadatele o tento titul.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů