Výstupy mezinárodní konference Evropské sítě Zdravých měst WHO 2013

24. dubna 2014
Výstupy mezinárodní konference Evropské sítě Zdravých měst WHO 2013

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhla v minulém roce ve dnech 20. - 22. září 2013 v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Konference se zúčastnilo na 270 reprezentantů z 27 zemí - zejména pak zástupců měst, jejich sítí či odborných organizací. Setkání se zaměřilo na aktuální diskuse k Projektu Zdravé město WHO v jeho V. fázi a na zhodnocení dosažených aktivit. Společným sjednocujícím tématem byly "Inovace a sdílené postupy v institucionální podpoře zdraví a životní pohody obyvatel". Ke konferenci byl vydán ze strany WHO podrobný materiál shrnující jednotlivé prezentace a výstupy workshopů (stáhnout lze na odkazu níže).

Na programu konference bylo nejen zhodnocení dokončené V. fáze Projektu Zdravé město WHO (2009-2013), ale i příprava návazné VI. fáze. V příspěvcích byly prezentovány informace o souhrnných výsledcích evropské sítě Zdravých měst i jednotlivých národních sítích v zemích Evropy. Jednotlivé workshopy a sekce konference se zaměřily například na zdravý životní styl, zdravé městské prostředí, osvětu ke zdraví, zdravotní gramotnost či sdílené vládnutí a plánování pro zdraví. Prezentovány byly konkrétní odborné příspěvky k tématům jako jsou ekonomická stránka zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu či rizika spojená s přenosnými i nepřenosnými (civilizačními) onemocněními. V konkrétních příkladech z praxe se představila např. Velká Británie se svým konceptem rozvoje tzv. "odolných" komunit (resilient comunities), město Malmö prezentovalo např. městské plánování z pohledu řešení sociálních determinant zdraví. V rámci konference byla velká pozornost věnována samozřejmě i aktuálně platné tematické strategii Zdraví 2020 a stanoveným prioritám.

Další mezinárodní konference WHO na tato i další témata proběhne v letošním roce v řeckých Athénách v termínu 22. - 25. října 2014.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů