Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy

18.8.2021

Seminář, školení

 Téma:

Dozvíte se:
 • co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít a jak vše správně evidovat 
 • jak správně zařadit odpad a jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt a ukončení režimu odpadů
 • jak máte jako původci při výstavbě nebo demolici postupovat, aby vám nevyužitelných odpadů vzniklo co nejméně 
 • kde a za jakých podmínek (ne)můžete stavební odpady deponovat a jak je evidovat
 • jaké kroky musíte učinit jako zpracovatelé, abyste legálně mohli stavební odpady vyvést z odpadového režimu, tedy např. vyrobit z nich volně prodejné recykláty, a to včetně povinností daných dalšími právními předpisy
 • jak nakládat s vybouranými asfalty
 • co je nového při použití odpadů na povrchu terénu
 • jaké jsou zásadní změny při provozování mobilních zařízeních pro sběr odpadů
 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel
 • jak je to s poplatky za uložení odpadů na skládky a které odpady nebude možné v budoucnu skládkovat.

Obsah:

 • působnost zákona 
 • základní pojmy
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití 
 • povinnosti původce
 • povinnosti při nakládání se stavebními odpady
 • základní popis odpadu
 • povolení provozu zařízení & revize povolení provozu zařízení
 • obchodování s odpady & zprostředkování 
 • mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr 
 • podmínky využití stavebních a demoličních odpadů - nové limity stanovené vyhláškou
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • skládkování & poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • přechodná ustanovení

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Olomouc, Clarion Congress
Adresa konání akce:
Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
září 2021
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
10
15
16
17
21
22
23
24
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů