Úterý, 25. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Ekoúčinnost

(eco-efficiency)

Termín byl do literatury zaveden v roce 1992 Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (The World Business Council for Sustainable Development, zkratka WBCSD). Zdůrazňuje nutnost spojení ekologických a ekonomických aspektů.  Je definován jako:

"produkování konkurence schopného zboží a služeb, jež uspokojuje potřeby člověka a zvyšuje kvalitu života, přičemž v průběhu svého celého životního cyklu progresivně snižuje ekologické dopady a dopady na zdroje a to při nejmenším na úroveň stanovené únosné kapacity Země."

Ekoúčinnost je kombinace ekonomické a ekologické účinnosti a v podstatě znamená udělat více z méně čili produkovat více zboží a služeb s menší spotřebou energie a přírodních zdrojů a s produkcí menšího množství odpadů a znečištění. Posuzuje se pomocí indikátorů poměřujících naturálie (např. spotřebu přírodních zdrojů, produkci odpadů) s finančními hodnotami, např. s obratem, vytvořenou přidanou hodnotou apod. (lit. 3).

Poznámka:

Pojmy eko-účinnost a čistší produkce jsou považovány za zaměnitelné. Je třeba upozornit na rozdíl mezi nimi, který je dán prioritou řešení problému. U eko-účinnosti se hledá ekonomicky výhodné řešení, které zároveň bude pozitivní i z hlediska životního prostředí. U čistší produkce se vychází z druhé strany, hledá se takové řešení, které co nejvíce sníží negativní dopad na životní prostředí, ale zároveň bude výhodné i z ekonomického hlediska.

Literatura:

1) OECD: ENV/EPOC/PPC(2000) 10

2) www.uneptie.org/pc/cp/understanding_cp/related_concepts.htm, datum stažení 21. 2. 05

3) Publikace Eco-efficiency WBCSD, 2000 na stránkách: http:www.wbcsd.ch

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů