zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


EMAS

Anglický ekvivalent: EMAS

je zkratka z angl. názvu "Eco-Management and Audit Scheme", což je název programu Evropské unie, který byl zaveden  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a byl určen především pro podniky výrobní sféry. Protože v té době nebyla ČR členem EU, byl u nás EMAS přijat na základě Usnesení vlády ČR č. 466/1998, o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, zkráceně Národní program EMAS, případně Program EMAS. V roce 2001 bylo výše uvedené nařízení EU novelizováno a nahrazeno stejnojmenným Nařízením č. 761/2001 ze dne 19. března 2001, které je označováno jako EMAS II. Platí pro něj také Doporučení Komise (ES) č. 680/2001 a č. 532/2003, kde je standardizován obsah environmentálního prohlášení EMAS a výběr indikátorů environmentálního profilu (výkonnosti zavedeného systému). Vzhledem k tomu, že  cílem Programu EMAS je stejně jako cílem norem řady ISO 14000 vybudovat v podniku EMS čili environmentální manažerský systém (viz), aktualizovala EU v reakci na aktualizaci normy ISO 14001 v roce 2004 Program EMAS znovu, a to vydáním Nařízení Komise (ES) č. 196/2006, kterým se změnila Příloha I z Nařízení č. 761/2001. Účelem aktualizace bylo docílení větší harmonizace s ISO 14001. V rámci dále probíhající revize Programu EMAS bylo vydáno také Rozhodnutí č.193/2006, které umožňuje umístit logo EMAS i na nevýrobkové obaly. K ukončení revize Programu EMAS má dojít v roce 2009 a od 1. 1. 2010 má už platit Program EMAS III.

Z hlediska environmentální politiky se program EMAS řadí mezi dobrovolné nástroje s regulačním, tj. redukčním působením (viz), neboť jeho cílem je podporovat neustálé snižování negativních vlivů organizací na životní prostředí, a to:

a)       vytvořením a udržováním systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí,

b)       systematickým, objektivním a pravidelným hodnocením výkonu těchto systémů,

c)        poskytováním informací o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a otevřeným dialogem s veřejností a ostatními zúčastněnými stranami,

d)       aktivním zapojením zaměstnanců  organizace do plnění úkolů vyplývajících z realizace Programu EMAS se zajištěním jejich stálého výcviku a školení.

 

Realizace EMS dle Programu EMAS a výhody, které podniku přináší, jsou podrobně popsány v lit. 3. Stručně lze shrnout, že podnik, který se rozhodne podle jmenovaného Nařízení zavést systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí, musí nejprve určit všechny své vlivy, jimiž působí na životní prostředí a na jejich základě si stanovit environmentální politiku čili cíle týkající se snižování negativního dopadu na životní prostředí a do svého stávajícího systému řízení zabudovat organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, posouzení a podporu této environmentální politiky. Po ověření zavedeného systému EMAS nezávislou organizací je podnik zaregistrován v národním Registru EMAS a může používat logo EMAS. Funkčnost vybudovaného systému řízení ochrany životního prostředí je pravidelně kontrolována a dosažené výsledky jsou uváděny v tzv. environmentálním prohlášení EMAS, které musí být zpřístupněno veřejnosti. Existence environmentálního prohlášení EMAS s předepsanými požadavky na uváděné údaje, která značně zvyšuje důvěryhodnost z hlediska funkčnosti zavedeného systému, je jedním z hlavních rozdílů mezi zaváděním daného systému dle EMAS a dle ISO 14001, neboť norma ISO 14001 nepředpisuje jakou formou má podnik dosažené výsledky zveřejňovat.

V České republice byla na základě uvedeného usnesení vlády č. 466/1998 zřízena Rada programu EMAS a Agentura EMAS jako odpovědné orgány Programu EMAS. Byla vydána Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a jmenován akreditační orgán Programu EMAS, kterým se stal Český institut pro akreditaci (ČIA). Zavedení Programu EMAS II bylo v ČR přijato Usnesením vlády ČR č. 651/2002 jako Aktualizovaný program EMAS a byla vydána Aktualizovaná pravidla programu EMAS. V současné době navrhuje Evropská unie v rámci strategie udržitelné spotřeby a výroby (viz), kde je Program EMAS řazen mezi nejdůležitější nástroje, revizi Nařízení EMAS (lit. 5).

Literatura:

1) Nařízení Rady EHS č. 1836/93 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (v originále: Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in Community eco-management and audit scheme.

2) Nařízení č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, tzv. EMAS II.

3) Klášterka, J., Růžička, P., Babička, L., Remtová, K.: EMAS Systém environmentálního řízení a auditu, příručka k Programu EMAS, Planeta ročník XV, číslo 1/2007, MŽP

4) Mikoláš, J., Moucha, B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, Příručka pro podnikatele, MŽP Praha 2004, ISBN 80-7212-268-1

5) COM (2008) 402

 Další výrazy
« EMA
Emise »


Nové články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
26
1. 2022
26.1.2022 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
INISOFT s.r.o.
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
INISOFT s.r.o.
1
2. 2022
1.2.2022 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí