Pondělí, 8. srpna 2022

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Ekologický batoh

(ecological rucksack)

zavedl Němec Schmidt-Bleek. Jedná se o celkovou spotřebu materiálů připadajících na jednu osobu za jeden rok. Podle provedených výpočtů spotřebují občané Nizozemí, Německa a USA cca 80 t materiálů za rok. Nepočítá se voda a vzduch. Občané Japonska spotřebují o polovinu méně. Největší část spotřeby materiálů tvoří vždy fosilní paliva, důlní a stavební materiály. Něco přes čtvrtinu tvoří nadloží těžených hornin, odpady při těžbě dřeva a jiné výrobní odpady, které nejsou v žádném systému výkaznictví.

Literatura:

1) Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, str. 26, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001, ISBN 80-246-0246-6

2) Wackernagel, M., Rees, W. E.: Our Ecological Footprint, Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Canada 1995, ISBN 1-55092-251-3

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů