Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Eutrofizace

(nutrification)

je závažný environmentální problém. Jde o nadměrný růst zelených rostlin (řas, sinic, vodního květu) v povrchových vodách, ke kterému dochází v důsledku nadměrného přísunu anorganických sloučenin především fosforu a dusíku, které se do vod většinou dostávají z nevyužitých minerálních hnojiv. Nárůst biomasy snižuje výměnu plynů mezi vodou a ovzduším, vede k deficitu kyslíku ve vodě a k udušení vyšších živých organismů, např. ryb. Zároveň dochází ke změně ve vodě probíhajících aerobních rozkladů organických látek na rozklady anaerobní, které na rozdíl od aerobních nepotřebují ke svému průběhu kyslík, ale na rozdíl od aerobních rozkladů produkují jedovaté látky, např. místo dusíku nebo vody vznikají u anaerobních rozkladů: amoniak a methan. Protože amoniak je pro vodní organismy značně toxický zvyšuje se jejich úhyn a jejich následujícím anaerobním rozkladem se opět zvyšuje množství toxických látek. Konečným výsledkem pak je páchnoucí značně znečištěná a jedovatá voda s vysokým obsahem pevných látek.

Literatura:

Kušková, P.: Česká republika 2003, Deset let udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003, ISBN 80-239-2010-3

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů