Čtvrtek, 20. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Environmentální audit

(environmental audit)

je nástroj environmentální politiky. Formoval se během 70. a 80. let jako následek množících se právních předpisů, jež se týkaly ochrany životního prostředí a uváděly limitní hodnoty vypouštěných látek, jež bylo třeba dodržovat. Porovnávání požadovaných nebo uváděných hodnot týkajících se vlivů na životní prostředí s hodnotami nalezenými tvoří podstatu environmentálního auditu.

V praxi existuje několik druhů environmentálního auditu. Mezi nejstarší patří audity shody, které porovnávají naměřené hodnoty s hodnotami stanovenými právními předpisy. Existují také audity rizika, audity efektivnosti managementu a nověji audity EMS (viz). Pro vypracování environmentálního auditu je velmi výhodné připravit si předem co nejpodrobnější osnovu, respektující požadavky legislativních předpisů, norem a mezinárodně uznávaných směrnic. Návrh struktury takové osnovy je v lit. 2., str. 132.

Literatura:

1. O´Loughlin, G., and his team: Selected topics in environmental management, UNESCO Series of Learning Materials in Engineering Sciences, 1996, Paris, France

2. Mikoláš, J., Moucha, B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, Příručka pro podnikatele, MŽP Praha 2004, ISBN 80-7212-268-1

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů