Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Environmentální profil

(environmental performance)

je pojem, který se obecně používá k vyjádření environmentální výkonnosti zavedeného systému environmentálního managementu (viz), tj. výkonnosti dosahované při snižování negativních dopadů na životní prostředí. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 definuje environmentální profil jako:

"měřitelné výsledky managementu (řízení) svých environmentálních aspektů samotnou organizací." V poznámce pak uvádí, že výsledky mohou být měřeny vůči environmentální politice, environmentálním cílům, environmentálním cílovým hodnotám organizace a dalším požadavkům na environmentální profil.

Norma ČSN EN ISO 14031:2000 definuje environmentální profil jako:

"výsledky procesu, jímž organizace řídí své environmentální aspekty."

Literatura:

1) ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití,

2) ČSN EN ISO 14031:2000 Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů