Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Environmentální značka

(environmental label)

je definována shodně s pojmem "environmentální prohlášení" v normě ČSN ISO 14020 jako:

"tvrzení, které poukazuje na environmentální aspekty výrobku nebo služby."

Environmentální značka může mít podobu sdělení, symbolu, obrazce na výrobku nebo na obalu výrobku, v dokumentaci výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo v propagaci apod.

Literatura:

ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů