TOKHEIM ACIS po úspěšném recertifikačním auditu ISO 14001, OHSAS 18001 a SCC-P:2011

14. červenece 2014
TOKHEIM ACIS po úspěšném recertifikačním auditu ISO 14001, OHSAS 18001 a SCC-P:2011

Společnost Tokheim Acis, významný poskytovatel služeb v oblasti výstavby a servisu čerpacích stanic, úspěšně absolvovala recertifikační audit a opakovaně získala na následující tři roky certifikáty podle ISO 14001, OHSAS 18001 a SCC-P:2011. Uvedené certifikáty, vydané nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas, potvrzují, že integrovaný systém managementu pro oblast bezpečnosti práce a životního prostředí je správně udržován, dokumentován a průběžně zlepšován. Slavnostní předání certifikátů proběhlo za přítomnosti představitelů Tokheim Acis a Bureau Veritas v sídle společnosti v Praze.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 (Environmental Management System) - Systém managementu ochrany životního prostředí byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci - International Organization for Standardization (ISO) se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Certifikací je myšleno posouzení schopnosti organizace řídit odpovědný přístup k životnímu prostředí. Zavedení systému souvisí se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří podporují ochranu životního prostředí

Mezinárodně uznávaná norma OHSAS 18001 - Systémy managementu pro oblast bezpečnosti práce (BOZP) klade důraz na prevenci a minimalizaci rizik, posouzení jejich závažnosti a trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Určuje jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. SCC-P:2011 - Safety Certificate Personal Provider je specifický mezinárodní standard BOZP pro oblasti petrolejářského průmyslu.

Udělené certifikáty - za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu - platí po tři roky do 25. června 2017.

Jozef Bošiak, HSEQ manažer Tokheim Acis, s.r.o. upřesňuje: "Problematika managementu kvality, ochrany životního prostředí a zejména bezpečnosti práce není v naší společnosti jen konjunkturální jev, který má pouze dočasný charakter. Výstavba a servis technologií čerpacích stanic představují odborně náročný a z hlediska bezpečnosti práce pro naše zaměstnance, klienty, ale i zákazníky čerpacích stanic prvořadý úkol. Úspěšné plnění požadavků našich zákazníků je v současné době efektivně možné jedině zapojením všech složek integrovaného manažerského systému - kvality a bezpečnosti sestavenými do kontinuálního výkonu až do doby odvedení výsledného produktu zákazníkovi. Jsme přesvědčeni, že celý systém je tak zdrojem záruky za kvalitu produktu a její dlouhodobou stabilitu. Jsme rádi, že na této cestě máme ve společnosti Bureau Veritas již po 13 let odborně kompetentního, mezinárodně etablovaného a spolehlivého partnera."

Tomáš Máčel, Technical & Quality Manager BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: " Smyslem integrované certifikace je zaručit neustálé zlepšování systému řízení a zajistit v praxi dodržování požadavků v oblastech BOZP a životního prostředí." Zároveň p. Máčel poděkoval za vytvoření příznivých podmínek pro audit a velkou otevřenost, která u auditu nebývá zcela obvyklá a popřál hodně úspěchů v řízení obchodních aktivit.

www.bureauveritas.cz

www.tokheim.cz

Zleva: T. Máčel - TQ Manager Bureau Veritas, D. Šíma - OP Manager Bureau Veritas, M. Všetečka - Managing Director Tokheim Acis, J. Bošiak - HSEQ Manager Tokheim Acis

certifikace

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů